Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEPPARKORN pep3ar~kω2rn, äv. päp3-, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(förr äv. pepar-, pepper- (se PEPPAR). — Se för övr. KORN)
Etymologi
[y. fsv. piparkorn; jfr d. peberkorn, isl. piparkorn, mlt. peperkorn, mnl. pepercorn, holl. peperkoren, mht. phëfferkorn, t. pfefferkorn, eng. peppercorn; av PEPPAR o. KORN]
1) frukt l. frö av vissa pepparproducerande växter; i sht om den torkade frukten av Piper nigrum Lin. o. Pimenta officinalis Lindl. Rålamb 14: 134 (1690). Kryddpepparn, de vanliga ”pepparkornen”, hvilka utgöras af frukterna af .. Pimenta officinalis. Elfving Kulturv. 189 (1895). (Skördade omogna) låter man .. (pepparväxtens frukter) torka, då de skrumpna ihop till svarta pepparkorn, som gå under namnet stark- eller svartpeppar. Bolin VFöda 316 (1934). — särsk. (skämts. i vissa trakter) i den vid hastigt framsägande relativt svåruttalade ramsan ett pepparkorn i kopparpannan (l. en kopparpanna), två pepparkorn i kopparpannan osv. l. liknande ramsor. Tre pepparkorn i kopparpottan. Skall sägas nio gånger, utan att man får andas. Landsm. V. 5: 137 (1886).
2) i jämförelser o. i mer l. mindre bildl. anv.
a) med tanke på pepparkornets storlek l. vikt; särsk.
α) [jfr KORN 2] (†) ss. måttsbestämning för vikt vid medicinberedning. 3 eller 4 pepparkorn Campher. Block Pest. 37 (1711). jfr: Aff detta Pulveret kan man een Menniskia .. 6. 7. eller 8. Pepparkorn tungt, nychter ingifwa. Lindh Huuszapot. 205 (1675).
β) [jfr motsv. anv. i d., t. o. eng.] om ngt litet o. obetydligt. Om Jorden är som et Pepparkorn emot en stor Tunnebotn i anseande til Solen. Block Progn. 125 (1708). Så dåligt är intet hufvud, att der ej kan rymmas ett pepparkorn af förstånd. Topelius Vint. I. 2: 359 (1860, 1880; anfört ss. ordspråk i Finl.).
b) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] (†) om pepparkornsliknande hudutslag vid en form av pest. Block Pest. 101 (1711).
c) i pl., om små, mörka, pepparkornsliknande ögon; jfr PEPPARKORNS-ÖGON. Ossiannilsson Prästg. 316 (1911). Jag såg en glimt av belåtenhet i en gammal skrumpen herdegubbes lystna pepparkorn. Bergman Åsn. 80 (1921). jfr: En ljuslett tös med sammetsögonbryn / Och tvenne pepparkorn i ögons ställe. Hagberg Shaksp. 6: 201 (1849).
d) [jfr KORN 1 c γ] (†) ss. smeknamn, om kvinna. Warnmark Epigr. K 3 b (1688).
e) [jfr PEPPAR 2 f (α) o. motsv. anv. i t.] (mera tillf.) kritiskt uttalande. Var god och mottag dessa nio pepparkorn från en hvar af Muserna! Hvad har ni att svara dem? Topelius Vint. II. 1: 7 (1881; om kritik uttryckt i nio paragrafer). Dagens pepparkorn. SDS 1951, nr 329, s. 6 (rubrik).
Ssgr (till 1): PEPPARKORN- l. (vanl.) PEPPARKORNS-HÅR. [jfr holl. peperkorrel o. eng. peppercorn hair] etnogr. om vissa negerrasers hår som är mycket kort o. filtar ihop sig liksom små pepparkorn, mellan vilka huden skenbart är bar. Backman MännRas. 24 (1935).
-STOR. av ett pepparkorns storlek; jfr pepparkorn 2 a. (Klotgräsets) pepparkornstora, håriga sporfrukter. 2NF 17: 1077 (1912).
-ÖGD, p. adj. jfr -ögon. Oterdahl Skolfl. 9 (1924).
(jfr 2 c) -ÖGON, pl. jfr peppar-ögon. Lindqvist Dagsl. 3: 146 (1904). (Han) försökte hypnotisera mig med sina stickande pepparkornsögon. Trenter SomRop. 146 (1944).

 

Spalt P 625 band 19, 1952

Webbansvarig