Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEPINJÄR, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(vanl. med fr. stavning; -ieren, sg. best. 16661804)
Etymologi
[av fr. pépinière, till pépin, fruktkärna (jfr PIPPING)]
(†) trädskola, plantskola; äv. bildl., om undervisningsanstalt. (Den uppgrävda jorden) som alt öfwerföras skulle .. till nya pepinierens twergångar och quarterens uphöjande. EHofvenius 23/12 1666 (i brev till Claes Tott); jfr SvTrädgK 2: 44 (1931). LäkNaturf. 13: 236 (1804; om skola för militärläkare i Greifswald). Ekbohrn (1904).

 

Spalt P 617 band 19, 1952

Webbansvarig