Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATLETA atle4ta, äfv. 032, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[bildadt till föreg., under inflytande af ordparen KÄMPE o. KÄMPA, SPORT o. SPORTA; jfr CYKLA, KANOTA m. fl.]
(nytt ord) idrott. uppträda ss. atlet; göra atletiska prestationer (l. öfningar). Han atletar bra med lefvande vigt. Tidn. f. idr. 1897, s. 136 (anf. ss. atletterm).

 

Spalt A 2569 band 2, 1903

Webbansvarig