Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CYKLA syk3la2, stundom sy3kla2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; (föga br.) -ARE.
Etymologi
[efter d. cykle, v., af eng. cycle, v., af cycle, sbst. (se CYKEL, sbst.2)]
åka cykel, fortskaffa sig medelst cykel; jfr HJULA. Han har varit ute och cyklat. Sportvännerna i Bergen kunde säkerligen haft godt af att se en dam cycla genom dess gator. W. Hedemann-Gade i Sv. hjulförb. årscirk. 1892, s. 30. En .. velocipedåkare .. stod .. tilltalad för att ha cyklat på den till Lyngby kyrka ledande gångstigen. SDS 1894, nr 466, s. 3. De föreskrifter .. som velocipedryttare vid cykling inom staden hafva att ställa sig till efterrättelse. PT 1898, nr 159, s. 3. Tidn. f. idr. 1901, s. 498.
Särskilda förbindelser:
CYKLA AF10 4. (Velociped-)ordonnansen cyklade af allt hvad han förmådde. LD 1904, nr 238, s. 2.
CYKLA UT10 4. Han brukar cykla ut ett slag hvar eftermiddag.
CYKLA OMKRING10 04, CYKLA ÅSTAD10 04 m. fl.

 

Spalt C 268 band 5, 1905

Webbansvarig