Lästips

Här följer ett urval av de senast publicerade orden på V.

 

Vad gör en vitterlekare?
Hur hänger vodka ihop med vatten?
Vad betyder det gamla uttrycket visa någon vintervägen?
Fanns det politiska vildar redan på 1800-talet?
I vilket sammanhang dök ordet vegan upp första gången?
Vipp! utbrast Lasse Lucidor och höjde glaset. Vad menade han?
Ordet vidskepelse hänger ihop med dialektuttrycket skepa sej – vad betyder det?
Vad gör Skur-Kajsa när hon vitschar med kvasten?
Hur påverkar vitrockseffekten en persons blodtryck?
Vad är en videograf?
Vad menade en vaktpost som ropade verda på 1600-talet?
Ordet virus kommer från språket sanskrit men vad betydde det där?
Vilket år skrivs det voff för första gången om en hunds skällande?
Var kan man få syn på en vimperg?
Vad betyder det gamla uttrycket att vara någons vidunder?
Vad gör en viatikant?
Inneboende vet de flesta vad det är, men vad är en viderboende?
Vad menades med ordet vildgoda?
Kan man äta vinterrapunsel?
Vilka strängar knäpper violasten på?
Vad uppträder en ventrilokvist som?
När ändrades ordet vemod från att betyda ’ilska’ och ’vredesmod’ till något mer bitterljuvt?
Ordet velnas används knappast av någon i dag. Vad betydde det?
Vilket humör visar någon som säger voj?
Växten veronika har troligen hämtat sitt namn från en legend. Vilken?
Behöver man vara rädd för att stöta på en vingspindel?
Ordet viritim har i dag helt fallit ur bruk. Vad betydde det?
Till vad används en vestibularapparat?
Det finns ett gammalt uttryck som lyder med vin och vittne – vad betyder det?
Vad gör en person som viktar sig?
Vad sysslar man med inom vexillologi?
När dök dialektordet vittra upp för första gången i skrift?
Var i Sverige bodde den som var virdsk?
Vad gör en versifex?
Är det ett nytt påfund att använda ordet viktoria i betydelsen ’seger’?
Vilka kunde tänkas bära vertugall under 1500- och 1600-talet?
Vilken färg är ordet vete besläktat med?
Ordet verbatim har i dag helt fallit ur bruk. Vad betydde det?