Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ZYGO- sy1go- l. –ω-, ssgsförled.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. zygo-; av gr. ζυγόν, ok (se OK, sbst.)]
(i fackspr.) ss. förled i ssgr, betecknande att ngt föreligger l. sker parvis l. genom förening av två delar.
Ssgr [med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. l. fr.]: ZYGO-MORF104. [med avseende på senare ssgsleden se morfo-] bot. om blomma: som bara kan delas genom mitten på ett sätt så att två lika (spegelvända) delar föreligger, spegelsymmetrisk. Fries SystBot. 13 (1891). Äro alla hylleblad av samma form och storlek och bilda lika stora vinklar med varandra .. kallas blomman aktinomorf .. Är detta icke fallet kallas blomman zygomorf. VäxtLiv 1: 176 (1932).
-SPOR. bot. o. zool. tjockväggig vilspor (i sht hos vissa algsvampar) bildad gm sammansmältning av två könsceller. BotN 1868, s. 189. Könlig fortplantning genom sammansmältning mellan två morfologiskt lika, mångkärniga gematangier, resulterande i bildning av en tjockväggig zygospor. Ursing SvVäxt. Krypt. 331 (1949).

 

Spalt Z 29 band 38, 2021

Webbansvarig