Publicerad 2021   Lämna synpunkter
XENO- ksen1o- l. kse1no-, äv. sen1o- l. se1no-, äv. ZENO- sen1o- l. se1no-, ssgsförled.
Ordformer
(xeno- 1840 (: xenolith) osv. zeno- 1988 (: zenofobi) osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. xeno-, fr. xéno-; till gr. ξένος, gäst, främling; av ovisst ursprung. — Jfr PYRO-XEN, XENIER, XENIUM, XENON, XENOTIM]
ss. förled i ssgr: som har att göra med främlingar, främlings-; äv.: som är främmande.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: XENO-FOB104.
I. ss. sbst.: person som hyser xenofobi. SvD(A) 28/7 1926, s. 8. Visserligen finns det gott om rasister och xenofober i Italien liksom på många andra platser i Europa, inklusive Sverige, men (osv.). Sydsv. 9/9 2012, s. B37.
II. ss. adj.: som hyser xenofobi; äv. om ngt sakligt; jfr xenofobisk o. främlings-fientlig. SvD(A) 31/1 1928, s. 12. (President) Hoover spelar ett djärvt spel med den xenophoba opinionen i hemlandet. SvD(A) 18/7 1931, s. 6.
-FOBI1004. stark motvilja mot (o. fruktan för) främlingar l. det som är främmande l. okänt. GbgAB 1/8 1904, s. 2. I stället för frihet, pluralism och tolerans växer sig nationalismen, xenofobin och antisemitismen stark i Europa. Expressen 7/1 1993, s. 4.
Avledn.: xenofobisk. xenofob (se d. o. II). SvD 16/1 1982, s. 14. I böcker som dessa vädras xenofobiska (främlingsfientliga) tankar som bara för några år (sedan) inte kunde uttalas högt. SvD 3/3 1992, s. 1.
-LALI1004. [med avs. på senare leden se pasi-lali] om tungomålstalande varvid ett främmande språk talas som den talande inte behärskar l. förstår. DN(A) 29/9 1957, s. 4.
-LIT104. [senare leden till gr. λίϑος, sten (se lito-)] geol. benämning på fragment av främmande bergart som har inneslutits i magmatisk bergart (förr äv. uppfattat ss. ett mineral). Som denna sammansättning är ny, har jag kallat mineralet xenolith, härledt af den omständigheten att detsamma vid Peterhoff är funnit som en främling, utan att dess rätta stamort är känd. NNordenskiöld hos Berzelius Brev 11: 230 (1840). En xenolit har slitits loss från den berggrund som omger en framträngande magma och följt med magman dit där den kristalliserat. NE 20: 217 (1996).
-TRANSPLANTATION. om transplantation av vävnad l. organ från individ av en art till individ av en annan art. SvD 14/10 1992, s. 12. Det största problemet med xenotransplantation, transplantation från djur till människa, är att den mänskliga kroppen stöter bort det främmande organet. GbgP 4/2 1995, s. 8.

 

Spalt X 5 band 38, 2021

Webbansvarig