Publicerad 2021   Lämna synpunkter
XANTO- ksan1to-, äv. san1to-, äv. ZANTO- san1to-, ssgsförled.
Ordformer
(xanto- (-th-) 1823 (: Xanthogène) osv. zanto- 1983 (: zantofyllerna) osv.)
Etymologi
[jfr t., eng., fr. xantho-; av gr. ξανϑό-, ssgsform till ξανϑός, gul, av ovisst ursprung. — Jfr XANTAT, XANTIN]
(i fackspr.) ss. förled i ssgr: gul-.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: XANTO-FYLL104. [med avs. på senare leden se klorofyll] bot. o. kem. hos många organismer (i gröna blad) förekommande gult färgämne, bladgult. Berzelius ÅrsbVetA 1840, s. 390. Den gula färgen (på smör) förorsakas av små mängder karotin och xantofyll, ett par färgämnen, som äro mycket vanliga bland växterna. Bolin VFöda 180 (1933). Xantofyll .. förlänar jämte karotin höstlöven deras gula färg, när klorofyllet försvunnit. Smith OrgKemi 255 (1938).
-GEN. [utlöst ur -gen-syra o. tidigast använt 1823 av den danske kemisten W. C. Zeise] (†) xantat. Berzelius ÅrsbVetA 1823, s. 88. Jag (anförde) Zeises märkvärdiga upptäckt af en förening som han kallade Xanthogen, och som bildas då svafvelbundet kol blandas till en lösning af kalihydrat i alkohol. Berzelius ÅrsbVetA 1826, s. 111. Berzelius Kemi 5: 1096 (1828).
-GEN-SYRA. [med avs. på -gen- se halo-gen; ordet tidigast använt 1822 av den danske kemisten W. C. Zeise. — Jfr -gen] kem. syra som utgörs av en förening av svavel, kol, väte o. syre samt ger upphov till xantat. Berzelius Kemi 5: 1094 (1828). Öfvergjutes kolsvafla med en upplösning af kali i starkaste alcohol, bildas Xanthogensyra i förening med kali. Almroth Kem. 150 (1834). (Av cellulosans estrar) ha särskilt .. xantogensyrans salter .. fått teknisk betydelse. Bolin OrgKem. 159 (1925).

 

Spalt X 4 band 38, 2021

Webbansvarig