Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WHIST vis4t, äv. w-, äv. VIST vis4t, r. l. m. (UnderrBostSp. 3 (1803) osv.) ((†) n. Polyfem I. 19: 2 (1810), Muncktell Dagb. 2: 235 (1819)); best. -en.
Ordformer
(vist 1859 osv. whist (hv-, hw-, vh-, w-, -ss-) 1787 osv.)
Etymologi
[av eng. whist, till whisk, svepande rörelse (se VISKA, sbst.)]
1) om kortspel som vanl. spelas av två par spelare o. utan budgivning o. som var föregångare till bridge; äv. konkretare, om omgång l. parti av sådant kortspel. Men hör! kunde inte wi fyra göra ett parti Whist imellertid han läser? Ristell Vis. 44 (1787). När om aftonen .. (herrarna) kommo, och .. spelade en liten whist med majoren. Knorring Skizz. II. 2: 90 (1845). Det händer likväl ibland att jag spelar ett eller annat parti whist med frau von Worowska. Fröding 2Brev. 1: 153 (1889). Whist spelas alltid med trumf .. Honnörskort räknas också. Werner o. Sandgren 124 (1949). — jfr DOMINO-, GRANDISSIMO-, REMISS-VIST o. TRÄKARLS-WHIST.
2) (†) i kortspelet boston, om spelares medspelare; ngn gg äv. för att beteckna kortspelet; jfr WHISTARE. Har man Kung med et eller annat litet dertil, bör man spela det lilla för at visa Hjelpen eller Whisten, at han i nästa drag bör continuera med samma färg. UnderrBostSp. 8 (1803). Pfeiffer 366 (1837; om kortspelet). Att begära whist betyder, att spelaren begär någon af de andra till hjelp och spelar tillsammans med denne. Hagdahl DBäst. 198 (1885). Wilson Spelb. 436 (1888).
Ssgr (till 1): WHIST-BORD. jfr bord, sbst.1 5. Det duger inte at sätta sig til whist bordet med det der klyftiga, upmärksamma och sluga folket, som räknar hvart kort man slår ut. Björn Vestind. 2 (1791).
-PARTI. jfr parti 12. SP 1824, nr 117, s. 1. När värdinnan sjelf gick omkring bland damerna och bjöd kort till whist-partier. Almqvist AMay 37 (1838).
-SPEL. jfr spel, sbst.1 7. Kellgren (SVS) 6: 153 (1786). Whistspelet är uppfunnet i England och spelas enligt regel af 4 personer med en vanlig fulltalig kortlek af 52 kort. Lindskog Spelb. 75 (1847).
-SPELARE. jfr spelare, sbst.1 4. DA 15/3 1827, s. 1. Whistspelarne voro mr Pickwick och den gamla frun samt mr Miller och den tjocka herrn. Backman Dickens Pickw. 1: 84 (1871).
Avledn. (till 2; †): WHISTA, v., -ning. i kortspelet boston: vara ”whist” åt ngn. Vhistar någon, böra spelarne tilsammans göra 8 stick. ReglKortsp. 1: 23 (1809). (Spelaren) säger, om han vill spela med eller utan whist, hvarefter de andra i tur (grannen till venster först) säga, om de vilja whista. Hagdahl DBäst. 198 (1885). WoJ 1065 (1891).
Avledn. (†): whistare, m.//ig. person som ”whistar”, ”whist”. UnderrBostSp. 3 (1803). Om Spelaren och Whistaren brista uti antalet af sina stick är Spelet förloradt. Düben Talism. 3: 52 (1817). Wilson Spelb. 436 (1888).

 

Spalt W 16 band 38, 2021

Webbansvarig