Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅRDAD 3rdad2, p. adj.; n. o. adv. -AT. Anm. De anv. av vårdad som inte tas upp här räknas ss. klart verbala o. behandlas under VÅRDA, v.
Ordformer
(förr äv. w-)
Etymologi
[eg. p. pf. av VÅRDA, v.]
motsv. VÅRDA, v. I 4 a(, b β), i fråga om ngns l. ngts utseende l. yttre l. ngns uppträdande l. uttryckssätt l. ngts utförande o. d.: som vittnar om l. kännetecknas av omsorgsfullt l. samvetsgrant vårdande l. skötande l. handhavande, mer l. mindre liktydigt med dels: välskött l. välansad l. prydlig, dels: korrekt l. ordentlig, dels: förfinad l. kultiverad; jfr STÄDAD 35. Vårdad klädsel, frisyr. Serenius (1741). Ganska tidigt följande morgonen hann jag till Engelholm, hvilken lilla Stad ligger på en trakt af vårdadt utseende. Linnerhielm 1Br. 171 (1796). (Han) hade någonting ängsligt vårdadt i hela sin yttre apparition. Lundegård Prom. 1: 24 (1893). Det utförande stycket fick var vårdadt, mer vårdadt än som oftast numera är fallet vid Dramatiska teaterns premièrer. NordRevy 1895, s. 39. Dittman, som var en smart och vårdad herre. Siwertz JoDr. 132 (1928). Att naglar och händer är väl vårdade och rena är .. viktigt. StKokb. 652 (1940). Ett vackert och vårdat hem. GbgP 26/8 2002, s. 20. — jfr O-VÅRDAD. — särsk.
a) motsv. VÅRDA, v. I 4 a δ, om språk(drag) l. språklig framställning o. d.; jfr STÄDAD 5 b. Ett vårdat uttal. En Öfversättning från Fransyskan, lika lyckligt vald, som med skicklighet utförd; språket vårdadt. Kellgren (SVS) 5: 318 (1790). Carl XII:s sätt att skrifva är ej alltid så vårdadt; det har stundom tagit intryck af hans lägeromgifning. 3SAH 6: 399 (1891). Tidigare godtogs .. (satsflätan) ej alls i det vårdade skriftspråket. Källquist SvSpr. 249 (1954).
b) (numera i sht i skildring av ä. förh.) motsv. VÅRDA, v. I 4 a ε, om uppfostran, ungefär liktydigt med: omsorgsfull. Wallquist EcclSaml. 5–8: 261 (1794). Smicker, fåfänga och en mindre vårdad uppfostran hafva inverkat menligt på hennes karakter. Carlén Repr. 383 (1839). (K. XII) fick en vårdad uppfostran och visade tidigt anlag för logik och krigskonst. Expressen 5/8 1990, Tema s. 2.

 

Spalt V 1801 band 38, 2019

Webbansvarig