Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅG 4g, sbst.4, r. l. m.
Ordformer
(våg (w-, -gh) 1530 (: helewågh) osv. wogh 1529 (: helewogh))
Etymologi
[fsv. vagher; motsv. fvn. vágr (nor. våg), vätska, hav, våg, bukt, got. wegs, vågsvall, bränning, fsax. wāg, wēg, våg, ffris. wēg, våg, vatten, fht. wāg, wāc (mht. wage), högvatten, hav, feng. wæg, våg, vatten, hav; till den stam som föreligger i VÄGA, v.2 — Jfr VAGLUCKA, VÅG, sbst.5]
(† utom i ssgn VÅG-HÅL) ss. ssgsled, dels ss. senare led i ssgn HEL-VÅG: -vatten, dels ss. förled i ssgr: som avser l. hör samman med (strömmande) vatten, vatten-; jfr VÅG, sbst.5 3 c β.
Ssgr († utom i -hål): A: VÅG-FÅRA, r. l. f., äv. -FÅR. plogfåra för vattenavledning, vattenfåra; jfr fåra, sbst.2 1. Broocman Hush. 1: 60 (1736). Pigorne rensade wågforar och hackade renar på trädan. Sjögren Journ. 31/8 1786.
-FÅRA, v., -ning. [jfr -fåra, sbst.] göra vattenfåra i (åker); äv. med obj. ersatt av bestämning inledd av prep. på. Linc. Uu 1 a (1640). Nils wågforade på lyckan. Sjögren Journ. 19/9 1785. Alt myldes, harfwades, wågforades på denna dag til slut. Sjögren Journ. 25/8 (1787).
-HÅL. skeppsb. hål l. inskärning i bottenstock(splåt) l. spant o. d. (för avledning av slagvatten). Enär .. (bottenstockarna) insättes observeras wåghålen. Rajalin Skiepzb. 18 (1730). Om man tillverkar en bottenstock skall man alltid komma ihåg att göra rymliga våghål, så att inget vatten blir stående i någon ficka. Elfman o. Ginsburg Båtäg. 66 (1960).
Ssgr (skeppsb.): våghåls-planka. garneringsplanka täckande våghålsränna. FSjöbohm Sjöm. 30 (1791). För att på träfartyg komma åt våghålen för upprensning finnes i garneringen mellan kölsvinet och våghålsvägaren en öppning, våghålsrännan, som täckes af våghålsplankan. 2NF 32: 1268 (1921).
-ränna. ränna mellan kölsvin o. våghålsvägare varifrån man kommer åt att rengöra våghål. Konow (1887).
-vägare. vägare (se vägare, sbst.2) som löper parallellt med våghålsränna. Witt Skeppsb. 73 (1858).
-LED, sbst.2 (sbst.1 se våg, sbst.3 ssgr). (våg- 15431638. våge- 1668) om öppning i dammbyggnad för avledning av överskottsvatten; jfr led, sbst.3 1, o. vaglucka. G1R 15: 246 (1543). Åboerne uthj Kolaremåla .. skohle hafwa understådt sigh, .. att igentäppa Kångzådren och wågeledet uthj Qwarndammen. AktsamlKungsådreinst. 104 (1668).
B: VÅGELED, se A.

 

Spalt V 1675 band 38, 2019

Webbansvarig