Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅD 4d, r. l. f. (l. m.); best. -en; pl. -er (GripshR 154647 osv.) ((†) -ar SkeppsgR 1543, BoupptRasbo 1709; -or (äv. att hänföra till sg. våda) Nordström o. Dahlander ÖrebroSl. 147 (i handl. fr. 1695), 3SkånS III. 1: 48 (1894)); förr äv. VÅDA, sbst.1, r. l. f.; pl. -or (se ovan).
Ordformer
(våd (w-, -o-, -åå-, -dh) 1543 osv. vådor, pl. (w-) 17241894. vården, sg. best. 1897 (: framvården). wader, pl. 1543 (: benckes wader). wåde 154647 (möjl. pl.). wådha (-oda) 15631677. wåg 1554 (: bonede wåg). wårdor, pl. 1695)
Etymologi
[runsv. -vāðiR, f. pl. (i ssgn hvītavāðiR, vita kläder, dopkläder), fsv. -vaþir, f. pl. (i ssgn brud vaþir, brudklänningar); motsv. d. vod, våd, fiskegarn, not, fvn. váð, klädedräkt, vävnad, nät (nor. nn. våd, våd, not m. m.), fsax. wād, klädedräkt (mlt. wāt), fht., mht. wāt (ä. t. wat), feng. wǽd (eng. weed), klädedräkt, klädesplagg; till den rot (med bet.: binda) som äv. föreligger i VÄDJA, v., l. till den rot med bet.: väva, fläta o. d., som äv. föreligger i gr. ἤτριον, väv, varp, lit. áudmi, väver m. m., sanskr. váyati, väver, flätar, o. (med annan rotutvidgning) i VÄVA. — Jfr VAD, sbst.3, VADMAL, VÅTSÄCK]
avpassad l. tillskuren remsa av tyg av viss bredd (vanl. hela tygets bredd), tygstycke, längd (jfr BREDD 3 c); äv. om sådan remsa av tapet (se d. o. 3) l. papp o. d.; äv. i mer l. mindre bildl. anv., särsk. om remsa (se REMSA, sbst. 1 f) av ljus l. rök o. d. på himlen l. i luften. Jglens segel, når th(et) Lagad(es) til Rååsegel, och öckad(es) m(edh) trij wådhar. SkeppsgR 1543. Een fransösk Sengh aff Fuhru, dherföre ett Swart Damask Sparrlakan af 13 Wådher. Karlson EBraheHem 81 (i handl. fr. c. 1672). Man skickade .. til henne, förmodeligen såsom Brudgåfwa, en ganska präktig kiortel af Blyant .. med en insydd wåd af wadmal. Lagerbring 1Hist. 2: 642 (1773). Tabernaklet skall du göra af tio tygvåder; af tvinnadt hvitt garn .. Hvar våd skall vara tjuguåtta alnar lång och fyra alnar bred. 2Mos. 26: 2 (öv. 1893). Underlagstakpapp .. som utlägges i våder parallellt med takfoten. Bildmark Entrepr. 140 (1921). Det slog en bjärt våd av solsken in i rummet. LoJohansson Stat. 2: 66 (1937). (Med) non woven-tapeterna .. behövs inget tapetbord och det är i princip bara att rolla lim på väggen och sedan sätta upp tapeten och skära av allt eftersom, våd för våd. UNT 5/3 2011, Bostadsg. s. 8. — jfr ARK-, BAK-, FRAM-, KJOL-, KLÄNNINGS-, SID-, SIDEN-, TAPET-, TYG-VÅD m. fl.
Ssgr: VÅD-BREDD. våds bredd (se d. o. 1 a). Vådbredden till underkjolar är vanligen beroende av tygbredden. Sömnadsb. 156 (1915).
-KJOL. om kjol som sytts samman av flera våder. Klockskuren vådkjol. DN(A) 28/8 1933, s. 7.
-TAPET. (numera bl. i skildring av ä. förh.) om tapet (se d. o. 3) med tanke på dess format i våder (i st. f. större stycken). Papperstapeter uti Förstufwan. – Wådtapeter i 2:ne kamrar. 2SvKulturb. 1–2: 161 (1797).

 

Spalt V 1660 band 38, 2019

Webbansvarig