Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VISITÖR vis1itœ4r l. VISITATÖR vis1itatœ4r, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(visitatör (-eur) 1637 osv. visitör (-eur) 1667 osv.)
Etymologi
[jfr ä. nl. visitateur, nl. visiteur, ä. t. visiteur; av fr. visiteur, resp. ä. fr. visitateur, (ytterst) till visiter (se VISITERA)]
person som (yrkesmässigt) visiterar ngn l. ngt; inspektör, kontrollant; i sht (om ä. förh.) ss. tjänstetitel för tulltjänsteman (jfr BESÖKARE 1); förr äv. i anv. motsv. VISITERA 1 a l. 3, ss. senare led i ssgn SJUK-VISITATÖR. Olof Hanszon Swart (förordnas) til Visitateur eller markscheider (vid Generalbergsamtet). Bergv. 1: 79 (1637). Een Frijzedel .. hwilken skal wara Visiteurerna och Besökarne til effterrättelse, föruthan hwilken de icke heller någon Wahro skola tilstädia at vthskieppas. Stiernman Com. 3: 499 (1667). Instruktioner för kollektorer, kontrollörer, visitörer och thorskrifvare. 2RA 3: 759 (1917). Tullens visitatörer ha de senaste dagarna gjort flera spritbeslag på ångare i Stockholms hamn. SocDem. 1928, nr 168, s. 12. För att sköta in- och utpasseringskontrollen vid vårt nybyggda försäljningskontor .. söker vi visitatör .. Skriftligt svar ställes till personalavdelningen, Svenska Tobaks AB. DN(A) 15/9 1963, s. 44. — jfr LANDTULLS-VISITÖR.

 

Spalt V 1396 band 37, 2017

Webbansvarig