Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIOLIN vi1ωli4n, äv. vi1å-, förr äv. FIOLIN, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(fiolin 17491889. violin 1758 osv. violine 1790)
Etymologi
[jfr t. violine, eng. violin; av it. violino, dimin. till viola (se VIOLA). — Jfr VIOLINIST]
mus. fiol. Rosenfeldt Vitt. 215 (1688; normaliserat). När man .. undersöker wår tids Violin, så äger denne fyra strängar som ordenteligen äro stämde uti g. d. a. c. Hülphers Mus. Föret. 6 a (1770). Hvad som gäller för alla stråkinstrumenter, nemligen att de äro den musikaliska andens villigaste, smidigaste och intelligentaste tjenare, gäller i aldra främsta rummet violinen. Wegelius Musikl. 2: 173 (1889). Musiken spelade, nu hördes stråkarna mest, de mjuka violinerna. Höijer Solv. 289 (1954). I violinkonserten faller allt ljus på solisten. Från början är det som om violinen är den enda levande varelsen i en nyskapad värld. SundsvT 23/2 2015, s. 35. — jfr ALT-, BAS-, BOND-, PRIM-, SOLO-, STOCK-VIOLIN m. fl. — särsk. i metonymisk anv., om violinist. Fioliner måste (brudgummen) .. beställa sig .. som rida förut och spela up för honom, när han ger sig ut. TÅbo 1778, s. 87. Hr Töstie, violin vid Kongl. Hofkapellet, gaf i går afton en soiré på Frimurarelogen. AB 16/12 1840, s. 3.
Ssgr (mus.): VIOLIN-FODRAL. fiolfodral. BoupptVäxjö 1773. Under de 45 minuter som han spelar lägger endast sju personer, av tusentals förbipasserande, några dollar i hans violinfodral. NerAlleh. 24/5 2014, s. 25.
-KLAV. g-klav; jfr klav, sbst.1 4. Vogler Clavérsch. 7 (1798). G-klaven (kallas) äfven som oftast Violin-klav, emedan han begagnas för Violinen. Mankell Lb. 38 (1835).
-KONSERT. jfr konsert 3. DA 1771, nr 231, s. 3. Rubinsteins violinkonsert utfördes med rätt mycken bravour och schwung af hr Aulin. NordRevy 1895, s. 227.
-KVARTETT. stråkkvartett. Mecklin BegTonk. 40 (1802).
-MAKARE. om person som har till yrke att tillverka stråkinstrument. Orgelbyggare och violinmakare. Eichhorn Stud. 1: 13 (1869).
-PRINCIPAL. jfr principal, sbst. 7 a. Drake Töpfer 119 (1850).
-ROMANS. jfr romans 3. Det hade kommit något hinder i vägen för .. (slutnumrets) utförande, och i stället spelade konsertgiverskan synnerligen vackert en violinromans extra. PetersonBerger Recens. 1: 40 (1896, 1923).
-SKOLA. jfr skola, sbst.2 2, 5. IT 1791, nr 75, s. 3. (Boktitel:) Korrt ViolinSchole för Begynnare. ST 1792, nr 274, s. 4.
-SOLO. jfr solo II 1. Ferrner ResEur. 348 (1760). Violinsolot .. utfördes med glans, full ton och teknik af hr Zetterqvist. PT 1899, nr 114 A, s. 3.
-SONAT. jfr sonat 1. Thorild (SVS) 1: 71 (1784).
-SPEL. fiolspel. (Genom konsertintäkter) aflönades lärare i harmoni, sång, klavér- och fiolinspel. Lundin NSthm 299 (1888).
-SPELARE. jfr spelare, sbst.1 6. Nästa Söndag .. upföres .. en Concert til förmån för Herr Duprey, en ganska berömd Violin-spelare. DA 1793, nr 131, s. 2.
-STALL. fiolstall. NVexjöBl. 2/7 1852, s. 4.
-STRÄNG. jfr sträng, sbst. 1 a. Uti Kopparsticks-Magasinet wid Drottninggatan finnas goda Italienska Violinsträngar till salu. DA 1808, nr 66, s. 5.
-STÄMMA. fiolstämma. JournLTh. 1811, s. 309.
-VIRTUOS. jfr virtuos, sbst. Auerbach (1916). Den gåtfulle Niccolò Paganini .. alla tiders märkligaste violinvirtuos. NoK 124: 118 (1935).

 

Spalt V 1309 band 37, 2017

Webbansvarig