Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VILKENDERA vil3ken~de2ra, pron.; n. vilketdera; gen. vilkenderas resp. vilketderas; pl. (†) vilkadera (Paulinus Gothus Pest. 73 b (1623), Palmblad Nov. 1: 202 (1840)); förr äv. HOCKENDERA. Anm. I ä. språkbruk förekommer kasusböjda former av ordet, sålunda t. ex. i ack. sg. f. huillkadera Rääf Ydre 3: 165 (1620), dat. sg. n. hwiko thera LPetri Sir. 20: 32 (1561).
Ordformer
(förr äv. skrivet ss. två ord. hockedera, n. sg. 1734, 1754. hockendera (hå-, -th-) 16221678. hockot thera, n. sg. 1675. holken thera 1593. ockendera 1913. vilkendera (hu-, hv-, hw-, -ch-, -nn-, -t-, -th-, -e) 1528 osv. åcke dera, sg. n. 1702. åckendera (åk-) 16341651)
Etymologi
[ssg av VILKEN o. -DERA. — Jfr EVILKENDERA]
ss. adjektiviskt interr. pron.: vilken l. vilket l. vem (av två l. flera); förr äv. dels i pl.: vilka (av tre l. flera) (se särsk. a); dels inledande allmän rel.-sats (se särsk. b); i sht med huvudord i sg. best.; äv. i substantivisk anv. (se a). Rääf Ydre 3: 165 (i handl. fr. 1620). Lottning (skulle) afgöra, utur hvilketdera riket .. (kungen) borde tagas. Schönberg Bref 1: 165 (1777). Det kan frågas, hvilkendera äran är större, att falla med heder eller att segra med magt. 2SAH 60: 282 (1883). Hvilkendera metoden man använder, är .. egentligen likgiltigt. VTLifsfr. 21: 5 (1901). Enligt äldre romersk rätt kunde domaren avsluta en process med konstaterandet att det inte kunde fastställas vilkendera parten som hade rätt. NE 14: 206 (1994). — särsk.
a) i substantivisk anv.; förr särsk. i förb. med som helst (jfr HELLER, adv. III 2 g); jfr b. Wij wiste icke hwilken thera rätt hadhe. OPetri 1: 545 (1528). (Goliat föreslog att) hwilken thera som kunde nederläggia then andra, hans Folk skulle och behålla Segren. Rudbeckius KonReg. 414 (1619). (Växter som kan användas mot pesten) äro: Angelica, Tormentilla, Pimpinella .. Hwilka thera Man wil, eller kan bekomma. Paulinus Gothus Pest. 73 b (1623). Hur aflopp duellen, hvem stupade? förfärligt, hvilkendera som helst, men säg dock hvem? Almqvist DrJ 64 (1834). Vid Pultava hade han blifvit dödad eller tillfångatagen. Man visste ej hvilketdera. LbFolksk. 50 (1890).
b) med partitivt attribut bestående av prep.-förb. inledd av (ut)av; särsk. (o. i sht) i anv. som motsvarar a; förr särsk. i allmän rel.-sats. Svart G1 83 (1561). Hvilkendera af dessa min Herre vil antaga för allmänhetens omdöme, så tilstår jag at det är et starkt omdöme. Kellgren (SVS) 4: 23 (1779). Hon frågade mig, hvilketdera af två i perspektiv ställda nöjen jag tyckte var roligare. Vasenius UndSpr. 17 (1894). Med Levertin kom .. (O. Hansson) i offentligt gräl om vilkendera av dem som hade varit först med att introducera den nya franska litteraturen i Sverige. SvD 17/9 2005, s. 95.

 

Spalt V 1093 band 37, 2017

Webbansvarig