Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EVILKENDERA, pron., n. evilketdera.
Etymologi
[av EVILKEN o. -DERA]
(†) vilkendera än. Thet är bäst man conserverar privilegierne, ehwilket thera sättet man ock uthwällier. RARP 6: 108 (1657).

 

Spalt E 796 band 7, 1922

Webbansvarig