Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VILDAVÄSTERN- vil1daväs3tern~, ssgsförled. (äv. skrivet med stor begynnelsebokstav, med bindestreck mellan leden l. ss. två ord)
Etymologi
[av uttr. vilda västern (se VILD, adj.1 1 a η) l. efter eng. the wild west, av wild (se VILD, adj.1) o. west (se VÄSTER)]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som har samband med l. avseende på l. erinrar om vilda västern (se VILD, adj.1 1 a η).
Ssgr: VILDAVÄSTERN-FASONER, pl. (ngt vard.) fasoner (se fason 6) som påminner om l. (förment) hör hemma i vilda västern l. kännetecknar (invånare i) vilda västern. Vårt politiska liv tenderar till att anta vilda-västern-fasoner. Tiden 1935, s. 223. De .. vildavästernfasoner som polisen gett uttryck för genom sina biljakter. VetlandaP 24/5 2013, s. 2.
-FILM. (spel)film vars handling utspelar sig i vilda västern. Swing 1920, nr 2, s. 11. En klassisk amerikansk berättelse som ligger nära vildavästernfilmernas dramaturgi. DN 10/1 2015, Kultur s. 5.

 

Spalt V 1061 band 37, 2017

Webbansvarig