Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIKTORIA viktω4ria, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or (SAOL (1950) osv.) ((†) -er, äv. att hänföra till sg. viktorie, Schroderus Waldt 65 (1616), Stiernhielm Lycks. Cart. (1650, 1668)); förr äv. VIKTORIE, r. l. f.; best. -en; pl. -er (se ovan).
Ordformer
(victori 16181631. victorie (w-) 15351656. victorie- i ssgr 1673 (: victorie penning)– 1678 (: victoriesång). victorien, sg. best. 16571680. victoriæ- i ssg c. 1734 (: Victoriæ skått). viktoria (w-, -c-, -ch-) 1535 osv.)
Etymologi
[jfr ä. d. viktori, d. viktoria, nl. victoria, t. viktoria, victorie, victori, eng. victory, fr. victoire; av. lat. victoria, seger, till victor, segrare, till victum, sup. av vincere, segra, till den rot som äv. föreligger i VIG, adj. — Jfr KONVINCERA, VIKTORISERA, VIKTORIÖS]
1) seger l. framgång (förr i sht i militära sammanhang, numera särsk. i fråga om sport). Att gud alzmectig gaff oss Seger och wictorie mett wore Orligz Skip. G1R 10: 218 (1535). Den lyklige Victorie, som Gudh haff:r gifvedt vår Armee i Slesien .. haff:r mykedt frögdat oss här i landed. AOxenstierna Bref 4: 15 (1642). D. 2 Jullij erhöllt Kongl. Maijestt (dvs. K. XII) en härlig wi[c]toria öfuer Rysarna uid Holosin. KKD 3: 107 (1708). Vid eldskenet såg han de kejserske .. fira sin victoria. Molander Lyckoridd. 310 (1896). Oppositionen vann en lysande viktoria. SvD(A) 1936, nr 52, s. 3. Djurgårdens tränare .. var mäkta belåten efter det att stockholmarna .. besegrat Brage .. (i fotboll) med 2–0 (0–0). Och det var en hur välförtjänt viktoria som helst. GbgP 27/7 1989, s. 29.
2) (numera mindre br.) närmande sig l. övergående i interjektionell anv., för att markera (glädje över) seger l. framgång; särsk. i uttr. [jfr t. viktoria blasen, rufen, schieszen] blåsa l. ropa l. skjuta viktoria. Oplästes .. (sjömännens inlaga) huruledes nogra stycken studenter .. hafwa dhem medh hugg och slagh på Rådstugu källaren öfwerfallit .. och sat dhem på en stång ropandes victoria öfwer båtsmän. ConsAcAboP 4: 440 (1678). Sedan .. staden Thorn war i wåra händer öfwergången, skiöts samma affton victoria med 2:ne salvor af alla batterier. KKD 2: 6 (1703). Halleluja! Victoria! Kolmodin Dufv. 244 (1734). Glädjen att kunna blåsa viktoria grumlades vid räknandet af döde och sårade. Strindberg GötR 13 (1904).

 

Spalt V 1010 band 37, 2017

Webbansvarig