Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONVINCERA, v. -ade.
Ordformer
(äv. skrivet con-)
Etymologi
[jfr ä. t. convincieren, eng. convince; av lat. convincere, av com (se KON-) o. vincere, segra (jfr VIKTORIA). — Jfr KONVIKTION]
(†)
1) överbevisa (ngn). At dhenne Anna måtte nu änteligen convinceras och sedan gå til dödhen. BtFinlH 2: 304 (1667). Ekbohrn (1904).
2) övertyga (ngn). Swedberg Schibb. 260 (1716). The skiähl och bevis .., som hiertat och samvetet convincera och öfvertyga kunna. Humble Novator 99 (1728). Ekbohrn (1904).

 

Spalt K 2335 band 14, 1937

Webbansvarig