Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDISSE, n.; pl. -er (2SthmTb. 4: 523 (1574)) l. -n (Grandinson HanseatSvH 1: 64 (1884)).
Etymologi
[av lat. vidisse, pf. inf. av videre (se VETA, v.1)]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) vidimerad avskrift l. kopia av (utdrag ur) handling; jfr VIDIMUS. Jtt vidisse aff wor nadig(este) h(er)r(es) breff vnder vj ell(e)r viij jnsighel. OPetri Tb. 122 (1526). Gaffz Nils Ryning ett vidisse aff ett gammeltt pantebreff som gamble Nils Ryningh hadhe giffwit en annen frelssisman. HH XIII. 1: 16 (1562). (Konungen lät) framleggia ett Vidisse vthaff sitt Leigde Breff. Tegel G1 1: 136 (1622). Den 16 okt. .. hade man för kapitlets räkning låtit göra ett vidisse av en del påvebrev, som för Sveriges del stadgade biskopsvalens frihet. KyrkohÅ 1932, s. 42.

 

Spalt V 943 band 37, 2017

Webbansvarig