Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDERTRYCK vi3der~tryk2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(förr äv. w-, -ie-)
Etymologi
[efter t. widerdruck, ssg av wider, mot (se VID, prep. osv.), o. TRYCK]
boktr. mottryck (se d. o. 3); äv. konkret, om (tryck på) vidertrycksform l. vidertryckssida; motsatt: sköntryck (se d. o. 1); jfr TRYCK 5. Björkegren 2415 (1786). (Tryckpressar för dubbelsidigt tryck) begagnas .. nästan uteslutande för tidningar, då det ännu allt för våta sköntrycket vid vidertrycket förlorar i utseende. UB 1: 579 (1873). ”Sköntrycket”, d. v. s. den första formen, går i regel lättare att ilägga, ”vidertrycket” eller mottrycket, den andra formen, fordrar att iläggaren säkert och noggrant .. lägger arken så, att trycksidorna komma rätt bakom hvarandra. 2UB 10: 214 (1906). Papperet kan ha vilken färgnyans som önskas och å detsamma kan tryckas såväl skön- som vidertryck. NordBoktrK 1911, s. 58.
Ssgr (boktr.): VIDERTRYCKS-CYLINDER. tryckcylinder för vidertryck. Svårigheter (förekommer) med att färgen från det nyss tryckta sköntrycket afsätter sig å vidertryckscylinderns beklädnad. NordBoktrK 1905, s. 328.
-FORM. form (se d. o. II 6) till vidertryck; jfr sekunda-form. Fahlgrén Boktr. 73 (1853).
-MASKIN. maskin som trycker arkens båda sidor samtidigt; äv. i uttr. skön- och vidertrycksmaskin (se sköntrycks-maskin); jfr komplett-maskin, sköntrycks-press. WoJ (1891).
-SIDA. på ark: sida med vidertryck, sekunda (se SEKUNDA, sbst. 3). I oktavformat falla .. på arkets .. ”sköntryckssida” kolumnerna 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 och 16, samt på .. ”widertryckssidan” alla de öfriga. UB 1: 561 (1873).

 

Spalt V 939 band 37, 2017

Webbansvarig