Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERSAL værsa4l, r. l. m.; best. -en; pl. -er (Weste (1807) osv.) ((†) -ier Rudbeckius MemPubl. 23 a (1635), Täubel Boktr. 2: 67 (1823)).
Etymologi
[jfr d., nor. versal; av t. versal, pl. versalien, ytterst till lat. versus (se VERS); ordet betecknar eg. stor bokstav i början av en versrad. — Jfr VERSAL, adj.]
om den större varianten av var o. en av alfabetets bokstäver (i tryckt text), i sht om sådan bokstav ss. begynnelsebokstav, majuskel, motsatt: gemen; i sht i pl.; förr äv. i fråga om trycktyp. OPetri 4: 556 (c. 1535). Versalier eller stora Bokstäfwer, såsom: A, B, C, D, o. s. w., brukas i början af en Period eller Sats efter punct. Täubel Boktr. 2: 67 (1823). I st. f. siffror nyttjade man förr i tiden bokstäfver till arksignatur, så att versalerna begagnades, så långt de räckte, hvarefter gemena tillsattes. NF 19: 369 (1895). I ett stilgarnityr, som användes för uppsättning av text finnas Versaler, Kapitäler, gemena samt siffror och skiljetecken. Elge BoktrK 8 (1915). Hans rubriker karakteriseras .. av stora, svajiga versaler, gärna med extra prydnadsslängar. Fornv. 1959, s. 89. På .. (bussens) sida kan man läsa orden Svensson & Holm i svarta kraftiga versaler. Sund LanthSon 27 (1997). — jfr SKRIVSTILS-VERSAL.
Ssgr: VERSAL-BOKSTAV~02, äv. ~20. versal; jfr bokstav, sbst.2 1 (a), o. -letter. Cellarius LatGr. 108 (1730).
-FACK. (förr) jfr fack, sbst.1 4 a. Hvarför skaffar ni eder icke en Lanstons Monotype .. Ni behöfver då aldrig erfara hvad det är att hafva tomma versalfack. NordBoktrK 1905, s. 5.
-LETTER. (†) versal; jfr letter, sbst.2, o. -bokstav. Bokstäfverna (i en skriftrulle) äro alla Versal- eller Qvadratlettrar. SvMerc. 1764, s. 138.
-STIL, förr äv. -STYL. (numera bl. tillf.) i fråga om trycktyp (jfr stil, sbst. II 2); äv. om stil (se stil, sbst. II 1). Understundom är skenet (från marelden) så starkt, att man 10 till 11 fot öfver vattnet kan läsa Versal-styl dervid. Bergman Jordkl. 221 (1766). Bengtsson SvStilgjut. 91 (1956).

 

Spalt V 786 band 37, 2017

Webbansvarig