Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LETTER, sbst.2; ss. enkelt ord anträffat bl i pl. lettrar (SvMerc. 2: 570 (1757)) l. lettrer (Phosph. 1813, s. 333, Täubel Boktr. 1: 63 (1823)).
Etymologi
[liksom d. letter av t. letter; jfr fr. lettre; av lat. littera (se LITTERA)]
(† utom som första led i ssg) boktr. boktryckstyp, typ, bokstav. Man har .. hittils i Tyskland haft Arabiska Lettrar i vissa stora Tryckerier. SvMerc. 2: 570 (1757). Latinska lettrer. Täubel Boktr. 1: 63 (1823). — jfr NOT-, VERSAL-LETTER.
Ssg: A: LETTER- lät3er~ -METALL. (letter- 1911. lettern- 1894) [efter t. letternmetall] (numera knappast br.) boktr. metall som användes för gjutning av boktrycksstilar, stilmetall, typmetall. (Ekenberg o.) Landin 833 (1894). 2NF (1911).
B (†): LETTERN-METALL, se A.

 

Spalt L 558 band 15, 1939

Webbansvarig