Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VENTILERA vän1tile4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. w-)
Etymologi
[jfr d. ventilere, t. ventilieren; av fr. ventiler, av lat. ventilare, till ventus, vind (se VIND, sbst.1). — Jfr VENTILATION, VENTILATOR]
1) (medelst teknisk anordning) släppa in frisk (l. leda bort dålig) luft i (byggnad l. lokal l. utrymme o. d.), lufta (se LUFTA, v.1 1), vädra; äv. med avs. på dålig luft l. fukt l. skadliga l. oönskade ämnen o. d.: leda bort l. släppa ut. Palmchron SundhSp. 392 (1642). Rum utan större behov av luftomsättning ventileras merendels genom fönstren eller direkta ytterväggsventiler. Bildmark Entrepr. 222 (1921). Framför allt våra sovrum är ofta mycket dåligt ventilerade. RådRön 1988, nr 3, s. 22. Testresultat .. (vid test av sovsäck). Ventilerar kroppsfukt dåligt. ICAKurir. 1992, nr 17, s. 18. — jfr O-VENTILERAD o. SJÄLV-VENTILERANDE samt SJÄLV-VENTILERING.
2) [eg. specialanv. av 1] med avs. på person(s lungor): förse l. fylla med luft. På kommandot ”färdiga” (vid start i 100-meterslopp) reser du dig från din startställning, sedan du dessförinnan genom djupa andningar med höjt bröst ventilerat lungorna. Idrottsbok. 85 (1914). Om barnet blir pulslöst, medvetslöst eller slutar andas, starta omedelbart konstgjord andning med mun-till-mun-metoden. Små barn kan ventileras genom både näsa och mun. SvD(A) 26/6 1966, s. 2.
3) [eg. bildl. anv. av 1] dryfta l. undersöka l. debattera (fråga l. ärende l. problem o. d.); äv.: öppet ge uttryck för (känsla l. åsikt o. d.); i sht förr äv. med obj. ersatt av prep.-uttr. inlett av prep. om l. över; jfr LUFTA, v.1 1 slutet. Den 22. Decembris woro Adelen tillsammans för middagen och ventilerede om Qwarnetuls Ordningen. RARP 1: 62 (1627). Mycket skarpt ventilerades öfwer wäckt fråga, rörande rättegångs anställande. VexiöBl. 1842, nr 23, s. 1. I en annan ministär skulle väl statsministern dagligen ventilera de nu föreliggande ömtåliga frågorna med sina kollegor. Hamilton Dagb. 2: 13 (1917). De som förlorar sina jobb far mycket illa. De måste få ventilera vad de känner och tycker. SDS 7/9 1992, s. B1. — jfr O-VENTILERAD. — särsk. med avs. på (innehållet i) avhandling l. uppsats o. d.: hålla offentlig disputation över l. vid sådan disputation försvara. ConsAcAboP 2: 262 (1661). Då .. teol. licentiaten S. A. Fries för vinnande af teol. doktorvärdigheten offentligen ventilerat en afhandling. DN 1895, nr 9207 A, s. 2. Allting förstördes (vid eldsvådan), däribland hans bibliotek och den färdigskrivna avhandlingen om det mänskliga förnuftet, som därför aldrig kom att ventileras. 3SAH LXXIX. 2: 19 (1971).
Ssgr (till 1): VENTILERINGS-ANORDNING~020. ventilationsanordning. Nerén BilB 1: 238 (1928).
-LANTERNIN. (†) jfr lanternin 2. TT 1878, s. 201.

 

Spalt V 706 band 37, 2017

Webbansvarig