Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VENDELTID vän3del~ti2d, r.; best. -en.
Etymologi
[ssg av det uppländska ortnamnet VENDEL (där ett flertal arkeologiska fynd från tidsperioden gjorts) o. TID, sbst.]
arkeol. benämning på den tidsperiod i sv. förhistoria som sträcker sig mellan folkvandringstiden o. vikingatiden, c. 550–800; i sht i best. form. VittAMB 190102, s. 158. Vår undersökning har lett till fastställande av ett inflytande på 600-talets, Vendeltidens, svenska kultur från den bysantinska världen. Romdahl GKonst 18 (1916). Järnföremål kunde (under folkvandringstiden) vara prydda med inhamrade trådar av silver eller guld, s.k. tauschering. Denna teknik användes in i vendeltiden. NE 8: 179 (1992).

 

Spalt V 695 band 37, 2017

Webbansvarig