Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARPA var3pa2, sbst.4, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. varpa; avledn. av VARPA, v.1]
sport. om den runda o. flata skiva (urspr. av sten, numera äv. av metall) som kastas i viss gutnisk precisionssport; äv. om denna sport. Kasta varpa. Konsten i varpkastningen består hufvudsakligen uti att kunna få varpan att horizontelt rotera kring i luften och sålunda komma ner på flatan. SvLekar(GAAkad.) 1: 22 (1847). Sedan alla kastat, har det lag vunnit omgången som kastat varpan närmast pinnen. Tillhagen o. Dencker SvFolklek. 1: 257 (1949). När tvåmanna-SM i varpa avgjordes i Fole i lördags hade favoriterna Hablingbos Ola och Roland Nilsson ett visst tryck på sig. GotlAlleh. 3/9 2012, s. 25.
Ssgr: A: VARP-KASTARE. (varp- 1900 osv. varpa- 19341936) person som (under varpaspel) kastar varpa; jfr varpa-spelare. NordIdrL 1900, s. 242. Kurt som älskade Storsudret blev med tiden en profil – landskapsmålare, varpkastare och spelman. GotlAlleh. 14/4 2010, s. 6.
-KASTNING. kastande av varpa; äv. om varpaspel. SvLekar(GAAkad.) 1: 22 (1847). Varpkastningen är den gotländska idrotten framför andra, övad från barnsben av snart sagt varje gute. TurÅ 1940, s. 236.
-SPEL, sbst.1 (sbst.2 se varpa, v.4 ssgr), -STEN, se B.
B: VARPA-KASTARE, se A. —
-SPEL. (varp- 1882. varpa- 1881 osv.) om sporten varpa; jfr spel, sbst.1 7. TIdr. 1881, s. 31. Bland de många kastlekar i vårt land, som funnits eller ännu finnas, intager det gotländska Varpaspelet ett framstående rum. Balck Idr. 1: 428 (1886).
-SPELARE. varpkastare. Balck Idr. 1: 429 (1886). Nationalmuseum köpte Liljefors’ stora vackra och ovanliga duk Varpaspelare .. Redan namnet stöter varje gotlänning – varpkastare heter det. SvD 5/4 1969, s. 5.
-STEN. (varp- 19001940. varpa- 1924 osv.) varpa. NordIdrL 1900, s. 281. Den leverröda, tjockskiviga Gävlesandstenen, känd överallt på Gotland som den bästa att göra varp-stenar av. TurÅ 1940, s. 41.

 

Spalt V 451 band 37, 2014

Webbansvarig