Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAROM va3rom2, konj. (adv. se VAR, adv. ssgr)
Ordformer
(förr äv. dels särskrivet, dels skrivet hu-, hv-, hw-)
Etymologi
[till VAR, adv. osv., med tillägg av OM, konj. osv., ss. ombildning av uttr. var ock icke (se VAR, adv. osv. III 1 b)]
ss. konditional konj., i förb. med åtföljande negation (förr äv. sammanskrivet varomicke): om inte; särsk. (o. numera nästan bl.) utgörande elliptisk bisats, med det förhållande som negeras angivet i det föregående; jfr VAR, adv. osv. III 1 b (slutet). LPetri DialMess. 87 b (1542). Så att huar om icke han kunde nu aff Es Högährtt och wör:ter behielpelig blijffua med hela gieldetz behållande, moste then ene hans son .. relinguera och öffuergiffua sina påbegynta Studier. VDAkt. 1661, nr 174. Ästu en honet cavailler, så möter du mig klåckan 8 i afton på Torget, hwarom icke, så håller jag dig för en Çouyon. Lagerström Holberg MadApr. 76 (1736). Vill du spela en duett, så är jag färdig. Hvaromicke –. Almqvist DrJ 348 (1834). Det kan ha varit Åke Fellin själv .. Varom icke var det mördaren, förstås. Rönblom DödGryt. 70 (1957).

 

Spalt V 446 band 37, 2014

Webbansvarig