Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAR va4r, sbst.4, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(var (u-, w-, wh-, -aa-, -ae-, -ah-) 1529 (: Varlös) osv. ward 1735 (: Bollsterward)1744 (: Hälsinge ward))
Etymologi
[fsv. -var (i bulstervar, höghindis var); motsv. d. vår (ä. d. äv. war), nor. var, fvn. ver (nor. nn. vær, nyisl. ver); till det verb som föreligger i fvn. verja, kläda m. m., got. wasjan, fsax. werian, fht. werjan, werjen, feng. węrian, äv.: vara iklädd (eng. wear); till den rot som äv. föreligger i gr. ἑννύναι, ἑννύειν, kläda, sanskr. vasitum, kläda, vara iklädd, vā́sas, dräkt, kläder, alban. veshur, kläda, hett. u̯aš-, u̯eš-, kläda, liksom i VÄST, överkroppsplagg. — Jfr HISTOLOGI, SCHAVAD]
till kudde l. dyna o. d.: gm sömnad (av tyg) förfärdigat (skyddande l. prydande) hölje (avsett att sättas) utanpå (höljet närmast) stoppningen; numera i sht ss. senare led i ssgr; i sht förr äv. om tyg till sådant överdrag; äv. allmännare, om (skyddande) överdrag(sklädsel) o. d. Ett gamelt hyende medt wäffuit var. VgFmT I. 8–9: 88 (1554). En bryggie panna fick iagh aff min moder och En gammal bolsther som inthet waar wppå war. Rääf Ydre 3: 398 (i handl. fr. 1594). Her Åke Axelsson meente fuller, hvadh sängklederne belangar, i förrådh vara fjeder till bolstrer; men vahr der till såsom och annat moste köpas för penninger. RP 6: 716 (1636). (Släddyna) medh skinn på den ene och war på den andre sydan. BoupptSthm 1679, s. 1094 a. Til salu finnes: En stor Räcke Bolster med fina fjädrar samt witt och blått Hollänskt war. SP 1779, s. 962. En hel dag låg jag på knä bredvid jungfru Anna, då hon skulle fästa de röda varen på stolarne. Carlén Repr. 211 (1839). Var till sängkläder. VaruhbTulltaxa 1: 332 (1931). — jfr BOLSTER-, DYN-, FÅRSKINNS-, INNAN-, KANFAS-, KUDD-, PALJASS-, PUT-, RYE-, SILKES-, SLÄTE-, SOFF-, STJÄRN-, STOLS-, TÄCK-VAR m. fl.
Ssg (numera bl. tillf.): VAR-LÖS, adj.1 (adj.2 se vara, sbst.2 ssgr) som saknar var. Varlös örnegåt. HSH 37: 2 (1529).

 

Spalt V 298 band 37, 2014

Webbansvarig