Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALROV va3lrω2v, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(förr äv. -f)
Etymologi
[runsv. valrauf, fsv. valruf; jfr fvn. valrof, fht. walaraupa, feng. wælrēaf; ssg av VAL, sbst.5, o. ROV, sbst.1; i nysv. upptaget från runsv.]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) i återgivning av l. framställning om runinskrifter: på slagfältet taget byte, likplundring. IllSvH 1: 357 (1877). Det som berättas först i inskriftens huvuddel, om de två valroven .. är enligt von Friesen ”paralleller”, manande och trösterika exempel ur det förflutna. Fornv. 1953, s. 164.

 

Spalt V 177 band 37, 2014

Webbansvarig