Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALMTAK val3m~ta2k, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(förr äv. w-, -ll-)
Etymologi
[av t. walmdach, ssg av walm, välvning, välvt föremål, till mht. walbe, valv (se VALV), o. TAK, sbst.3 — Jfr VALMAD]
yttertak som är valmat. Vallmtak .. kallas stundom Holländskt tak, som sluttar åt alla fyra sidor. Sturtzenbecher (1805). Under 1600-talet och 1700-talets förra del är det två taktyper, som dominera (på herrgårdshus), det höga valmtaket samt säteritaket. Hofrén Herrg. 197 (1937). (Arbetarbostäderna) var stora tvåvånings dubbelhus med valmtak uppbrutna av små kvadratiska burspråk. Expressen 18/7 1992, s. 4.

 

Spalt V 171 band 37, 2014

Webbansvarig