Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALORISATION val1orisaʃω4n, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[sannol. av amerik. eng. valorization, till valor (se VALÖR)]
1) ekon. gm manipulation (i sht begränsning av utbud) framkallat nytt (högre) pris på vara. Den av senaten antagna billen om kredit å 250 mill. dollar för finansiering av en valorisation av vetet har fallit på presidentens veto. TT 1927, Allm. s. 78.
2) (numera mindre br.) Valorisation (innebär) ett nytt värdefastställande av en låne- el. penningskuld, som till följd av valutadepreciering, statsfinansiella svårigheter el. politiska åtgärder fallit i värde. SvBanklex. (1942). SAOL (1986).

 

Spalt V 173 band 37, 2014

Webbansvarig