Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALSA val3sa2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
Ordformer
(fals- 17341739. vals- (hv-, w-, -ll-, -ss-) 1679 (: Walsare Schafft) osv. valts- (w-, -z-) 17211792 (: waltsare))
Etymologi
[jfr d. valse, t. walzen; avledn. av VALS, sbst.1]
(i syfte att pressa l. släta ut l. forma l. sammanfoga o. d.) låta (ngt) passera mellan (två l. flera) valsar (ngn gg äv. mellan vals o. fast underlag) l. i ett valsverk o. d.; särsk. (o. numera i sht, motsv. VALS, sbst.1 a) i fråga om bearbetning av metall (särsk. med avs. på plåt l. metalltråd l. stångjärn l. mynt o. d.); äv.: tillverka (ngt) gm bearbetning mellan valsar l. i valsverk o. d.; särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; äv. utan obj. Polhem Brev 2 (1703). Smidt och valsadt jern var länge det enda material, som användes till pansar. Busch Fästn. 38 (1888). Stångjärn valsas vanligen i valsar med s. k. spår. 2UB 6: 32 (1904). Ett villkor för att den brutna servetten skall se prydlig och tilltalande ut är att den är väl manglad, hårt valsad och riktigt ihoplagd. StKokb. 660 (1940). Genom att man nu hade lärt sig valsa, dvs mangla ut plåten istället för att smida den, kunde produktionstakten höjas och plåtslagarna fick också ett jämnare och lättare material att arbeta med. TurÅ 1989, s. 94. — jfr BLANK-, FÖR-, KALL-, SAMMAN-, SLÄT-VALSA o. HEL-, PLATT-, TUNN-VALSAD samt BLECK-, JÄRN-, PLÅT-, RÄLS-, TRÅD-VALSNING m. fl.
Särsk. förb.: VALSA UT10 4. gm valsning pressa l. släta l. sträcka ut (ngt). Sådant stål .. (kan) walsas ut til knifsblan och annat dylikt. Polhem Test. 57 (c. 1745). I senare tid valsades leran utan användande av form ut i tunna kakor och skars i passande stycken. Kulturen 1935, s. 36.
Ssgr, se vals, sbst.1 ssgr.
Avledn.: VALSARE, sbst.1, m.//ig. person som (yrkesmässigt) utför valsning (vid valsverk o. d.). König LärdÖfn. 6: 134 (1747). Frånsett värmare och valsare bestod arbetspersonalen i detta rörvalsverk till största delen av pojkar i skolåldern. Järnbruksminn. 186 (1952). jfr plåt-, rör-valsare.
VALSBAR, adj. om (arbetsmaterial av) metall(legering) o. d.: möjlig att valsa (med gott resultat). Det finns två typer av smid- och valsbara aluminiumlegeringar som kunna komma i fråga för hus- och möbelbyggnadsändamål. HantvB I. 2: 84 (1934). Silverslagloden, fosforkopparn och mässingsvetstråden, som äro valsbara, levereras däremot som plåt .. eller stavar. HbVerkstTekn. 1: 325 (1944).

 

Spalt V 183 band 37, 2014

Webbansvarig