Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALERIANA val1æria4na, r. l. f.; best -an; pl. -or; äv. VALERIAN (numera bl. ss. förled i ssgr VALERIAN- valeria3n~); förr äv. VALRIAN, r. l. f.
Ordformer
(valerian (w-, -ll-) 15781839. valerian- i ssgr 1730 (: Valerian-Rot) osv. valeriana (w-, -ll-) 1578 osv. valrian (w-, -ll-) 16381757. waldrian 15791772 (: Skogs-waldrian))
Etymologi
[jfr d. valerian, valeriane, nor. valeriana, valerian, eng. valerian, fr. valériane; av mlat. valeriana, till lat. Valeria, namn på den romerska provinsen Pannonien (som omfattade delar av dagens Ungern, Serbien o. Kroatien) där växtsläktet hade mycket stor utbredning. — Jfr BALDRIAN]
1) (individ l. art av) växtsläktet Valeriana Lin.; särsk. om V. officinalis Lin., läkevänderot, vilken används ss. medicinalväxt (i sht dess jordstam); äv. (i sht förr) om arten V. sambucifolia J. C. Mikan, flädervänderot; äv. i utvidgad anv., om annan växt som i ngt avseende påminner om Valeriana, i uttr. stolt valerian (se STOLT 2 d) o. i ssgn RAPUNKEL-VALERIAN; jfr TERIAKS-ÖRT, VÄNDEROT. BOlavi 30 b (1578). För allehanda Flussar, Heeta, Fläckar eller andra ögonens Siukdommar, itt herliget Pulver. Tagh Bethonica, Gräset, Blomman och Roten, Valerian eller Teriacks-gräsz, Mitheridat, aff hwarthera 1. Lodh. Lindh Huuszapot. 42 (1675). För att sova gott kan du pröva te på humle eller valeriana. Expressen 14/11 2002, s. 32. — jfr SKOGS-VALRIAN.
2) farm. farmakologiskt preparat framställt av valeriana (i bet. 1); särsk.: valerianadroppar. Camilla hade gått efter kamfer och valeriana åt henne. Kihlman Idyll 329 (1936).
Ssgr (till 1): A: VALERIAN-ROT, se B. —
-SYRA. (valerian- 1834 osv. valeriana- 18351876) kem. om obehagligt luktande fettsyra som naturligt förekommer bl. a. i valerianarot; jfr baldrian-syra. Valeriansyran uptäcktes för några år sedan händelsevis af Pentz. TLäk. 1834, s. 34.
B: VALERIANA-DROPPAR, pl. sömngivande l. nervlugnande l. -stimulerande tinktur beredd av valerianarot. Lindgren Läkem. (1891). (Jag) anlände .. dit först efter halvannan timme. Som ett nervknippe och med längtan efter valerianadroppar. Mörne KatzVitMän 207 (1928).
-OLJA. ur jordstammen hos Valeriana officinalis Lin. utvunnen olja (Aetheroleum valerianae) använd vid läkemedelsberedning. Berzelius ÅrsbVetA 1831, s. 231. Valerianaolja, flyktig olja, som erhålles af roten till Valeriana officinalis. Cleve KemHlex. (1833).
-ROT. (valerian- 1730 osv. valeriana- 1759 osv. valeriane- 16421809. valerians- 1758) rot (eg. jordstam med birötter) hos växt av släktet Valeriana Lin., i sht hos V. officinalis Lin.; ofta använd inom folk- o. skolmedicin; jfr baldrians-rot. Månsson Åderlåt. 110 (1642). Nerv-stärkande som .. (vid epilepsi) gagnar, är Walleriana-Roten .. , som Thee nyttjad eller pulfveriserad til en liten fingerbår i sender gifwen. Haartman Sjukd. 63 (1759). Stora ValerianRötter .. tjenlige för Herrar Apothekares behof, finnes til salu för civila priser. SP 1792, nr 42, s. 4.
-SYRA, se A.

 

Spalt V 138 band 37, 2014

Webbansvarig