Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALBORG va4lborj, sbst.2 oböjl., r. l. f. Anm. I ä. tid användes det rent latinska valburgi(s) (med latinsk gen.-böjning). Han låfwadhe uppå twenne Terminer den första om Wallburgij Penningar Otto dalar .. till adh bethala. EkenäsDomb. 1: 20 (1631). D(eka)n Michael .. anhåller, att han må komma till capelans tiänstan nästkommande Walburgi. ConsEcclAboP 241 (1658).
Ordformer
(valborg (w-) 1644 (: S Walborgz Natt) osv. vallborg c. 17101787)
Etymologi
[ellips av VALBORGSMÄSSA]
(tiden kring) 1 maj. Hur firar ni valborg? Vår Skog och Marck sig frögda skönt / Vallborg bär Löf och gräset grönt. Sydow Godafton 20 (c. 1710). Han och Annika har varit i Travemünde över valborg och provianterat, lastat tjänstevolvon så full med flytande hårdvaluta att bakaxeln kippat i den spräckliga asfalten hela vägen upp genom Själland. Flygt Verkan 14 (2004).
Ssgr: VALBORGS-ELD. valborgsmässoeld. Nybom SDikt. 1: 326 (1844, 1880). Flera veckor .. (före valborgsmässoafton) tänka pojkar och flickor inte på annat än att samla bränsle för valborgseldarna. Lagerlöf Holg. 2: 151 (1907).
-NATT. valborgsmässonatt. EkenäsDomb. 1: 90 (1644). Det leker i min (dvs. Mefistofeles) kropp, jag smakar / På förhand Valborgsnattens fröjd igen. Rydberg Faust 104 (1876).

 

Spalt V 133 band 37, 2014

Webbansvarig