Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALBORGSMÄSSA va3lborjs~mäs2a, r. l. f.; best. -an; äv. (o. utom ss. förled i ssgr l. i skildring av ä. förh. numera företrädesvis) VALBORGSMÄSS va3lborjs~mäs2, äv. 104, r. l. f.; i best. anv. utan slutartikel.
Ordformer
(valbo- (w-) 18221952. valbor- (w-) 15441633. valborg- (w-, -gh-) 15451844. valborge- (-gh-) 15271603. valborgs- (w-, -z-) 1605 osv. valbr- 1564. valbro- 1918. valburge- 15351545. vallborg- (w-) 16781793. vallborgs- (w-) c. 16551855. varlborg- 1596. walbore- 1570. walborgha- c. 1540. walbors- 16461778. walburg- 16511661. walburga- 1532. walburgs- 1547. waldbörge- 1541. wallbo- 1825. wallbor- 17231745. -mäss 1912 osv. -mässa c. 1540 osv. -mässe, oblik form 15411606, 1910. -mässo, oblik form 15271729)
Etymologi
[fsv. valborgha mässa, valborghis mässa; jfr fd. walborgmisse, walburgs møsse, ävensom t. walpurgisnacht, walpurgistag; ssg av personnamnet Valborg l. Walburga l. Walpurgis, namn på i Tyskland helgonförklarad person, o. MÄSSA. — Jfr VALBORG, sbst.2]
kyrklig fest firad med mässa (se MÄSSA, sbst. 1) till åminnelse av helgonet Walpurgis translationsdag den 1 maj (sammanfallande med tidpunkten för förkristen fest); numera företrädesvis om denna dag (ss. tidsangivelse); äv. dels allmännare, om tiden l. helgen kring den 1 maj, dels om l. med huvudsaklig tanke på valborgsmässoafton. Mandagen for kynd(er)messo dagh pant satthe jon wesgøte sin gardh och al løsøren .. ffor xliiij m(ark) dagen tel valborghe messo. ArbogaTb. 3: 359 (1527). Dhen ordningh som medh prestegields tillträde ähr, att twenne terminer ähro om åhret, en om Walburgmessan och en Alla helgon tijdh. Annerstedt UUH Bih. 2: 56 (1661). Prästerskapet beviljade tolf öre för hvar helgårds bonde i sina Församlingar .. att betalas hälften till Jul, och hälften till nästa Valborgmässa. Hallenberg Hist. 1: 584 (1790). I Västerdalarna firas ännu gamla valborgsmässan den 11 maj. Fatab. 1947, s. 136. Efter de kaosliknande köerna i Systembutikerna före nyår blir det nya tider de kommande helgerna, påsk och valborgsmäss. DN 12/3 1992, s. A5. I kväll firar vi Valborgsmäss. Står sig värmen stundar ännu en festkväll under bar himmel. HbgD 30/4 2011, s. A2.
Ssgr: A († utom i -afton, -eld): VALBORGSMÄSS-AFTON, -DAG, -ELD, se D. —
-KASE. (†) valborgsmässoeld. Uppl. 2: 376 (1908). Söderblom ÖversRelH 85 (1912).
B (†): VALBORGSMÄSSA-LÖN, -TID, se D.
C (†): VALBORGSMÄSSE-AFTON, -DAG, -ELD, -LÖN, -NATT, -TID, -TING, se D.
D: VALBORGSMÄSSO-AFTON. (valborgsmäss- 1822 osv. valborgsmässe- 1891. valborgsmässo- 1749 osv.) dagen l. kvällen före valborgsmässodagen, (kvällen) 30 april; jfr afton 5. Lind 1: 1769 (1749). Karakteristiskt är det, att studenterna i Uppsala anlägga den hvita mössan på Valborgsmässoaftonen, men i Lund den första maj. Nilsson FolklFest. 38 (1915).
-BÅL. jfr -eld. Skottsberg Båtf. 65 (1909).
-DAG. (valborgsmäss- 1828. valborgsmässe- c. 1570c. 1740. valborgsmässo- 1624 osv.) [fsv. valborgha mässo dagher] (numera mindre br.) 1 maj. VinkällRSthm (c. 1570). At fardagen för klockare är äfwen Walborgmässodagen. SynodA 1: 305 (1725). En havande kvinna (sades) kunna få ”bråt- eller skråfall” = kramp, fallandesot, om hon gick över kyrkogården en torsdagskväll .. eller valborgsmässodagen, då liken ”falna”. Hagberg DödGäst. 262 (1937).
-ELD. (valborgsmäss- 1824 osv. valborgsmässe- 1862. valborgsmässo- 1872 osv.) (större l. för bygd o. d. gemensam) eld som årligen tänds på därför utsedd plats på valborgsmässoaftonens kväll; jfr -bål o. maj-eld, valborgs-eld, valborgsmäss-kase. Gråta så att man kan släcka ut en valborgsmässeld. Törneros (SVS) 4: 33 (1824). Valborgsmässoeldarna förekomma icke i de sydliga landskapen (i Sv.). Nilsson FolklFest. 105 (1915).
-FIRANDE, n. jfr maj-firande, sista-april-firande. Valborgsmässofirandet på Slottsbacken i Uppsala. Radiopr. 1926, nr 4, s. 11.
-LÖN. (valborgsmässa- 1580. valborgsmässe- 15351580. valborgsmässo- 1532 osv.) (förr) lön som utbetalades vid valborgsmässan. HFinlKamF 1: 142 (1532). Måj .. lathe skytterne få theris valburgemesze Lönn. G1R 10: 150 (1535).
-NATT. (valborgsmässe- 1691. valborgsmässo- 1814 osv.) natten före 1 maj; jfr valborgs-natt. FolklEtnSt. 1: 258 (1691).
-SOCKENSTÄMMA. (förr) sockenstämma hållen kring valborgsmäss; jfr socken-stämma. Wallborgmässo Socknestämmorne äro utlyste at hållas i Korsberga på Helga Trefalldighet Söndag. VDAkt. 1793, nr 216.
-TID. (valborgsmässa- 1825. valborgsmässe- 15611736. valborgsmässo- 1624 osv.) [fsv. valborgha mässo tidh] (numera bl. tillf.) valborgsmäss o. tiden däromkring. Szå screffue the om till alt landet, och stemde them till ett alment Landzting, thz hollas skulle Walborgmessetijdh på Larffue heedh. Svart G1 145 (1561). Likaledes Bör omkring Wallbomärsa tiden alla svin Ringas försvarligt. ByordnMäl. 94 (1825).
-TING. (valborgsmässe- 15641690. valborgsmässo- 1596 osv.) (förr) ting hållet kring valborgsmäss. UpplDomb. 7: 137 (1564). Erich Hanson i Brun .. haffuir kiöpt aff Staffan i Brun en broderdeel i Brun .. skal giffua Erich ij Brun lysth och fast ter påå nw nesthkomande Valborgemessotingh. UpplFmT 23–25: 161 (1603).

 

Spalt V 134 band 37, 2014

Webbansvarig