Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPPTRÄDE up3~trä2de, n.; best. -et; pl. -n.
Ordformer
(up- (v-) 16341811. upp- 1789 osv.)
Etymologi
[av mlt. uptred(e) l. efter t. auftritt, vbalsbst. till uptreden resp. auftreten, ssg av up o. treden, resp. auf o. treten (motsv. UPP-TRÄDA, v.2); åtm. delvis äv. att uppfatta ss. vbalsbst. till UPP-TRÄDA, v.2, i anslutning till sådana bildningar som AVTRÄDE, INTRÄDE, TILLTRÄDE m. fl.]
1) (†) motsv. UPP-TRÄDA, v.2 1; särsk. i fråga om uppstigande på tron o. d.; äv. mer l. mindre bildl. RARP 2: 99 (1634). Til at lyckönska Hans Maj:t Konung Gustaf Adolph, i anledning af desz upträde på Thronen, hafwa (osv.). EP 1792, nr 31, s. 1. Uppträdet i Herrans hus. Lehnberg Pred. 1: 230 (c. 1800). Fryxell Ber. 11: 132 (1843).
2) (utom i slutet numera mindre br.) handlingen l. förhållandet att uppträda (se UPP-TRÄDA, v.2 2), uppträdande, framträdande; äv. konkretare, om enskild omgång av uppträdande osv. Hjelm PVetA 1788, s. 4. Wåren förjagar Winteren, Sommaren Wåren .. wi wandre genom alla dessa naturens härliga upträden, utan at en enda gång .. höja osz ifrån naturen til desz Herre. Wåhlin Bastholm 240 (1791). Det är Svearnas uppträde i Skandinavien, som Ynglingasagan beskrifver. Geijer SvFolkH 1: 33 (1832). WoH (1904). — särsk. (fullt br.) motsv. UPP-TRÄDA, v.2 2 a, särsk. konkretare, om akt l. scen (se d. o. 2) o. d., äv. mer l. mindre bildl. Schönberg Bref 3: 354 (c. 1780). Det uppträde i Shakspeares King John, der konungen öfvertalar Hubert de Bourgh att mörda den unge Arthur. SKN 1842, s. 76. En halvtam ekorre hade kört fast huvudet i starholken (o. försökte ta sig loss) .. Under hela uppträdet satt staren obekymrad och visslade, han hade bara flyttat sig till nästa träd. Martinson ArméHor. 307 (1942). Liksom tidigare år arrangeras allsång och uppträden på de olika scenerna. KvällsP 19/4 2002, s. 35. — jfr SKRÄCK-UPPTRÄDE.
3) i utvidgad anv. av 2: (häftig) ordväxling, gräl, bråk; äv.: slagsmål l. tumult; särsk. i uttr. ställa till (med) ett uppträde; jfr SCEN 4. Rosenstein 2: 360 (1789). Den lumpnaste småsak (blir) en anledning til de häftigaste upträden, och til ändelösa oenigheter. Wifstrand AndlTal. 48 (cit. fr. 1797). Jag var .. ute och skulle se på uppträdet, men jag glömde hela upproret, när (osv.). Hedberg SvSkådesp. 111 (1884). Skona min arma, olyckliga hustru! Ställ inte till några uppträden under dessa de skönaste dagarne i hennes lif! Hedenstierna FruW 210 (1890). Sen satt jag länge vid telefonen och insåg att det skulle bli ett våldsamt uppträde i huset till kvällen. Fredriksson Anna 269 (1994). — jfr GATU-, RIKSDAGS-, SKANDAL-UPPTRÄDE m. fl.

 

Spalt U 739 band 36, 2011

Webbansvarig