Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNIVERSALISERA un1iværsal1ise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. universalisieren, eng. universalize, fr. universaliser; ytterst till lat. universalis, allmän (se UNIVERSELL); ordet torde i en andra omgång ha inlånats från eng.]
göra (ngt) allmänt (o. gemensamt) l. universellt; stundom närmande sig bet.: generalisera; i sht med avs. på ngt abstr. Att sjelfva tanken af en nationaldrägt icke passar till vår samtids universaliserande lynne, som tycks ha för ändamål att sammansmälta hela Europa till en enda nation. Atterbom Minn. 26 (i senare bearbetat brev fr. 1817). Om man kunde göra det till en symbol liksom. Universalisera det. Man mot naturen, kanske. Smith StadIrl. 181 (1976). Att Nobelpriset har stor betydelse för att ena och universalisera litteraturens globala rum. Expressen 8/10 2008, s. 8.

 

Spalt U 361 band 36, 2011

Webbansvarig