Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNIVERSELL un1iværsäl4, förr äv. UNIVERSAL, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(förr äv. v-. -al 16281973. -el 16781907. -ell 1664 osv. -äl 1799)
Etymologi
[jfr d. universal, universel, t. universal, universell, eng. universal; av fr. universel, av ffr. universal, universel, av lat. universalis, allmän, till universus, hel, fullständig, eg.: riktad till en enda punkt, av unus, en (se EN, räkn.), o. versus, p. pf. av vertere, vända, till den rot som äv. föreligger i VARDA. — Jfr UNIVERSAL, sbst., UNIVERSAL-, ssgsförled, UNIVERSALISERA, UNIVERSALISM, UNIVERSALIST, UNIVERSALITET, UNIVERSITET, UNIVERSUM]
som gäller utan undantag l. som omfattar allt o. alla (i alla tider), allmän, allmängiltig; äv. inskränktare: som omfattar alla människor l. alla länder (jfr ALLMÄN II j (β), ALLMÄNNELIG 2 c, ALLTOMFATTANDE); i sht förr äv.: som omfattar l. (om person) som har kunskap l. färdighet inom alla l. många (skilda) områden; äv. om sak: som har användbarhet inom alla l. (väldigt) många områden; stundom med inbegrepp av: enhetlighet o. gemensamhet. At antingen een universal fredh i Tyskland måtte stifftas, eller (osv.). AOxenstierna 4: 237 (1628). Det är en Man af sälsynte Förtjenster, en stor Skribent uti Italienska språket; stark uti Physiquen, och hållen för universel. Björnståhl Resa 1: 427 (1772). Förstånd i denna mening blir då den sinnes-förmågan, at framställa det enskilda (particuliera) i det allmänna (universella). VStyckUplKantPhilos. 27 (1798). Nu vardt det möjligt för religionerna att, efter det de förut varit uteslutande tillhörighet för en stam eller ett folk, göra anspråk på en universel betydelse. Svensén Jord. 130 (1885). Om så önskas, levereras maskinerna med .. vridbart eller universalt bord i stället för det normala. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 213. Newton förmodade, att den kraft, som bestämmer planeternas rörelser, är universell. Bergholm Fys. 5: 42 (1925). Det tycktes inte längre finnas några nödvändiga och universella sanningar. Lychnos 1996, s. 300.

 

Spalt U 362 band 36, 2011

Webbansvarig