Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
UNDERSTUVA, se -stuga.
(II 1) -STYCKE. stycke (se d. o. 2) som sitter under l. nedanför l. utgör undre del av ngt; förr äv. (till under II 1 (c)), om nedre landstycke (jfr stycke 2 a). Vdi Liffland eller på thet vnderstycket vdi Ryssland skole inge komme vdi befhäledt, vthan de som äre Swerig besworne. KalmStadg. 5/9 1587, s. 196 b. Rinman 1: 867 (1788; hos borr). Skåpet har säkerligen stått på ett profilerat understycke med fötter. 2SvKulturb. 1–2: 227 (1934). Ett slags altaruppsatser .. med donators namn anspråkslöst insmuget i understycket. Näsström FormDSv. 2: 97 (1948).
(II 1 a) -STYLTA. (†) = stylta under. Diocletiani Badh .. wore vnderstyltadhe medh stoore spräcklote Marmor och Alabastersteener. Lælius Bünting Res. 2: 125 (1588). Palmstedt Res. 65 (1779).
(II 1 c) -STYRD, p. adj. om bil: som svänger mindre än rattutslaget; motsatt: överstyrd; jfr styra, v.1 2. En understyrd bil ger föraren en känsla av att bilen är tungstyrd. Agvald Körtekn. 24 (1957).
(II 4 slutet) -STYRESMAN~102, äv. ~200. (förr) jfr styresman 2. SvNorStatscal. 1816, s. 46. jfr salpeter-, salpetersjuderi-understyresman.
(II (1 c slutet,) 4 slutet) -STYRMAN~02 l. ~20. (förr) jfr styrman 2. HSH 32: 329 (1663). De officiellt erkända officersgraderna inom handelsflottan .. voro tre: befälhavare .. första styrman .. andra styrman eller understyrman. Hornborg Segelsjöf. 446 (1923).

 

Spalt U 227 band 36, 2010

Webbansvarig