Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
(II 4 slutet) UNDER-KUNG l. -KONUNG. (förr) kung underordnad annan kung (l. härskare); jfr bi-, lyd-, med-, skatt-, vice-konung. De hade Vpsala Kungen till öfwerkung och hans Söner til underkungar. Rudbeck d. ä. Atl. 1: 613 (1679).

 

Spalt U 186 band 36, 2010

Webbansvarig