Publicerad 2010   Lämna synpunkter
ULTIMO ul4timω1 l. -mo1, oböjl. adj., adv. o. sbst.; ss. sbst. n.; best. -t; pl. -n.
Etymologi
[jfr t., eng., it. ultimo; abl. sg. av lat. ultimus (se ULTIMUS)]
handel.
I. ss. adj. l. adv.: på sista dagen l. vid l. i slutet av (viss tidsperiod, i sht månad); förr äv.: på ngn av dagarna under tiden från den 21 t. o. m. den siste i viss månad; jfr PRIMO II. Jagh hafuer och medh de vexelen så lagt, åt peninger, såm först varre förfallen ultimo Maij, kan han nu ultimo Martii bekomme. OxBr 11: 563 (1629). (Aktie)Utdelning, som sedan Böckernas afslutande under ultimo Decemb. d. 15 Jan .. utbetalas. GT 1788, nr 142, s. 4. 4000 kannor bränvin (såldes) att .. levereras emellan d. 15 och ultimo sept. samma år. 1NJA 1874, s. 487. Londonbörsen upptager även terminshandel med värdepapper med avräkning två gånger i månaden, medio och ultimo. Leander TidnHand. 46 (1926).
II. ss. sbst.: slut (av viss tidsperiod, i sht månad); särsk. om sista dagen (av månad); förr äv.: ngn av dagarna under tiden från den 21 t. o. m. den siste i viss månad; särsk. i uttr. köpa o. d. per ultimo, köpa o. d. för leverans på månadens sista dag (jfr PER, prep. 5 f). Jungberg (1873). Med medio förstås (beträffande växelförfarande) månadens femtonde dag och med ultimo dess sista dag. Fliesberg Handel 36 (1891). Med midten (medio) af en månad förstås månadens elfte till och med tjugonde dag samt med månadens slut (ultimo) dess återstående dagar. SFS 1905, nr 38, s. 14. Om man .. i början av september köper per ultimo samma månad 50 st. aktier. HandInd. 496 (1926). Stockholmsbörsen har under den sista veckan av februari präglats av större tillförsikt och vissa återhämtningstendenser har förmärkts omedelbart före ultimot. SvD(B) 3/3 1952, s. 9.
Ssgr (till II; numera mindre br.): ULTIMO-AFFÄR. terminsaffär som skall avvecklas sista dagen i en månad (förr äv. inom tiden från den 21 t. o. m. den siste i viss månad). SAOL (1900). Med terminsaffär förstås affärer, vid vilka leverans, resp. likvid först skall ske längre fram, i regel i slutet av månaden (ultimoaffär). HandInd. 490 (1926). SAOL (1998).
-REGLERING. jfr reglera II 8 o. -affär. Vid terminsaffärer beräknar köparen, att de köpta värdepapperen på leveransdagen, ultimo (däraf ultimoreglering) skola stå i högre kurs, än då köpet aftalades. Fliesberg Handel 91 (1891). SAOL (1950).
-VÄXEL. jfr -affär o. sex-månaders-växel. Ekbohrn (1904). SAOL (1973).

 

Spalt U 55 band 36, 2010

Webbansvarig