Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TURTURDUVA tur3tur~dɯ2va, förr äv. TURTELDUVA, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(turtel- 16741755. turtul- 1667. turtur- (tw-, -tw-) 1526 osv. turturl- 1618)
Etymologi
[fsv. turturduva, tyrtilduva; jfr fd. tyrtilduæ (d. turteldue); sannol. av mlt. turtelduve, tortelduve, liksom fht. turtul(a)tūba, turtil(i)tūba, mht. turteltube (t. turteltaube), meng. turteldouf(e) (eng. turtle-dove) ssg av TURTUR o. DUVA, sbst.; formerna med -l- har sannol. uppkommit gm dissimilation]
i sht zool. om (individ av) den till familjen Columbidae hörande fågelarten Streptopelia turtur (Lin.) (tidigare benämnd Columba turtur Lin.); äv. (zool.) i uttr. större turturduva(n), om arten Streptopelia orientalis (Latham); i sht förr äv. i allmännare anv., mer l. mindre liktydigt med: (mindre) duva; äv. bildl. (se slutet); jfr TURTUR. Itt par turtwr duffwor eller itt par vnga duffwor. Luk. 2: 24 (NT 1526). Wij see, när Turturlduffuan haffuer mist sin maka, huru han quillar och ängslas. AJGothus ACoyet B 2 a (1618). De enda, som voro bekante, voro Papegoijor och små Turturdufvor af åtskilliga färgor. Brelin Resa 14 (1758). Turturdufvorna äro en sinnebild af mildheten, oskulden, vänskapen och äkta kärleken. De lefva 2 och 2 tillsammans, och då den ena dör, lefver den andra ensam. Gravander Buffon 3: 174 (1806). Turturduvan .. har aldrig bevisligen häckat i vårt land men har anträffats ca 100 gånger. DjurVärld 10: 25 (1963). Större turturduvan kommer ursprungligen från Asien och Ölandsfågeln är det femte fyndet i Sverige. DN 28 ⁄ 3 1985, s. 18. — särsk. [jfr motsv. anv. i d., t., eng.] i jämförelser l. mer l. mindre bildl. anv., i sht med tanke på turturduvans ss. vemodigt l. klagande uppfattade läte l. ss. milt l. ömt l. oskuldsfullt l. trofast uppfattade väsen, särsk. dels (i pl.) om kärlekspar, dels i uttr. sörjande turturduva, om änka l. övergiven maka. Giff doch icke tijns turturduffuos siäl wildiwrena. Psalt. 74: 19 (Bib. 1541). Hwadh .. (den avlidne mannen) i sin lefnat icke hinte vthrätta, thet fullgiör nu hans sorgebundna och högtbedröfwade efterlåtne turturdufwa. Kumblæus AHult C 4 a (1664). Den sörgande Turtur-Dufwan. Nordenflycht (SVS) 1: 119 (1743; boktitel). Min hustru läser aldrig, på min begäran, mina böcker och derför lefva vi som turturdufvor för tillfället. Strindberg Brev 6: 103 (1886). Då skall .. bröllopssviten stå redo för turturduvorna. Expressen 23 ⁄ 5 1999, s. 10.

 

Spalt T 3240 band 35, 2009

Webbansvarig