Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TURNIPS tur4nips, r. l. m.; best. -en; pl. =; förr äv. TURNIP, r. l. m.; pl. -er.
Ordformer
(turnip 17821910. turnips 1775 osv.)
Etymologi
[liksom d., nor. turnips av eng. turnip, pl. turnips, rova, kålrot, av ä. eng. turnep, turnepe, ssg vars senare led är neep, rova, av feng. nǣp, av lat. napus (se AVEL); förleden av ovisst ursprung]
(numera mindre br.) (foder)rova; äv. (förr särsk. i uttr. svensk turnips): kålrot. Hos osz inrikes har denna turnips fått namn af lång-rofwa, eller Gottlands-rofwa. Gadd Landtsk. 2: 392 (1775). I synnerhet märkas bland rofvor de, som kallas rotabaggar och i England odlas i stor myckenhet; de kallas äfven Svensk turnips. Berlin Lsb. 219 (1866). Å den bättre jorden .. har turnipsen eller foderrofvorna gifvit högre afkastning. UtsädT 1896, s. 61. (De) Vandrade genom det tyska bondlandet, stulo turnips i åkrarna. Mörne Hamn 80 (1927). BonnierLex. (1966).

 

Spalt T 3237 band 35, 2009

Webbansvarig