Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRUPPA trup3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(troupp- 1719 (: aftrouppa). trupp- 1824 (: aftruppade) osv.)
Etymologi
[till TRUPP; eg. samma ord som TROPPA, v.1]
(numera föga br.) troppa (se TROPPA, v.1 2); anträffat bl. i förb. truppa av10 4, troppa av, o. truppa ut10 4, troppa ut. Ändtligen började folket truppa ut ur kyrkan och så truppade vi med ut från Sacristigan. Newman NordskVäck. 1: 279 (i handl. fr. 1840). Civilisationen har redan gått ett betydligt steg fram bland ett folk, när dess dæmoner börja truppa af. Lovén Folkl. 189 (1847). Sedan begrafningssällskapet truppat af, och slädarna försvunnit ur sikte, rådde ånyo djup tystnad i de dödas lägerstad. Quennerstedt Torneå 1: 104 (1901). — jfr AV-TRUPPA.

 

Spalt T 2718 band 35, 2008

Webbansvarig