Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROD trω4d, sbst.1, n. (ArkNorrlHembygdsf. 1922, s. 14 (c. 1830) osv.), äv. r. l. f. (Gadd Landtsk. 2: 4 (1775: gärdes-trådar) osv.); best. -et resp. -en; pl. = (ArkNorrlHembygdsf. 1922, s. 14 (c. 1830) osv.) l. -ar (Gadd Landtsk. 2: 4 (1775: gärdes-trådar) osv.) l. -er (VRP 1664, s. 190 (: Gierdzletroer) osv.); l. TRODA trω4da, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. TRODE, n.
Ordformer
(tro (-oo) 1642 (: lacktro stycke)1921. trod c. 1830 osv. troda 1640 osv. trode 1836. tråd 16741775 (: gärdes-trådar). tråda 17531775 (: gärdsle-trådan))
Etymologi
[fsv. troþ(-), pl. trodhor; motsv. ä. d. trodt, koll., fvn. tróð, n., koll. (nor. nn. tro), tróða, f. (nor. troe); av ovisst ursprung. — Jfr TROL, TRÖDE]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) (kluven) stör l. stång l. slana (se d. o. 3); särsk. om sådan stör osv. använd (liggande) i gärdsgård l. ss. underlag i tak; äv. (i sht tro(d), trode) koll. (jfr TRÖDE); jfr TROL. Sammadag giorde H. Bengta Nilss Andersons och Gunnilla Lars dötter ed å book, at de ingen troda refue neder aff staketet. VRP 1640, s. 878. 20: st: (spikar) at fästa tråderna med på den stoora klockan. VDR 1674, s. 265. En brygestufwa .. godt golf, troo innan till i taket, dör, stocklås, och gångJern. OfferdalKArk. N II 1, s. 58 (1700). Hässjebyggenas manshöga, olika långa komplex av troder och hö. SvD(B) 1948, nr 19, s. 7. — jfr LACK-TRO o. GÄRDSEL-TROD samt GÄRDES-, GÄRDSGÅRDS-TRODA m. fl.

 

Spalt T 2589 band 35, 2008

Webbansvarig