Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIENNIUM triän4ium, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[liksom t., eng. triennium av lat. triennium, till TRI- o. annus, år (se ANNO)]
(numera mindre br.) tid(rymd) av tre år, treårsperiod. 3SAH XXXVII. 2: 107 (1842). Under följande triennium inskränkte sig deras förbindelse till skriftliga tankeutbyten. Lagus Kellgren 263 (1884). Dessa tre triennier jag tillbragt med nyländska avdelningen. Granfelt FrihRabbeAxelWrede 76 (1951).

 

Spalt T 2486 band 35, 2007

Webbansvarig