Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPONDER transpon4der, r.; best. -n; pl. = (DN 7 ⁄ 11 1981, s. 8, osv.) l. -drar (TT 1969, s. 700, osv.) l. -s (DN 7 ⁄ 10 1982, s. 7, osv.).
Etymologi
[av eng. transponder, avledn. av en ssg av trans- i transmit, sända (se TRANSMITTERA), o. -pond i respond, svara (se RESPONDERA)]
i fråga om navigering l. spaning l. identifiering o. d., om kombinerad mottagare o. sändare som mottager radiosignal o. omvandlar denna till svarssignal. Placera en transponder på bilrutan och betala med autogiro. TT 1969, s. 700. Installation av sekundärradar, som med hjälp av s k transpondrar i flygplanen anger deras höjd direkt i siffror på radarskärmen. NTeknik 1972, nr 35, s. 11. En liten sändare som kan sitta fast på ubåten eller skickas ut i vattnet. Denna transponder fångar upp dopplersignaler och skickar tillbaks dem – fast med falsk information. SvD 22 ⁄ 8 1983, s. 7. Som gammal domare kan jag se för mig den dag då den åtalade meddelas sin dom och får välja att sitta inspärrad ett visst antal år eller få en transponder inopererad. ICAKurir. 1986, nr 36, s. 28. (Planet var) utrustat med transpondrar som sänder ut planets registreringsnummer, nationalitet, kurs (m. m.). DN 2 ⁄ 9 1999, s. A5. Vare sig du har en transponder eller inte är det en bra idé att hålla koll på hur mycket man är skyldig staten i trängselskatt. DN 3 ⁄ 1 2006, s. A10.

 

Spalt T 2326 band 35, 2007

Webbansvarig