Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPIRERA tran1spire4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-s- 1738 osv. -ss- 17921891)
Etymologi
[jfr t. transpirieren, eng. transpire, sannol. av fr. transpirer; ytterst av lat. trans- (se TRANS-) o. spirare, andas (se SPIRANT, sbst.2). — Jfr TRANSPIRATION]
1) (ut)svettas; jfr PERSPIRERA 1. Wallerius Hydrol. 20 (1748). Då man sofwer, transpirerar man dubbelt emot då man är waken .. dermed kan man offta mota en feber. Linné Diet. 2: 35 (c. 1750). Bob transpirerade ymnigt. Delblanc Nattresa 137 (1967).
2) bot. om växt(del): avge vattenånga. BotN 1873, s. 148. (Växterna kring ekvatorn) har möjlighet att producera mycket organisk substans, men måste också transpirera kraftigt. Nihlgård o. Rundgren NatDynam. 17 (1978).
3) (†) bildl., om uppgift l. nyhet l. hemlighet o. d.: komma l. läcka l. sippra ut, bli känd (för allmänheten); särsk. i förb. transpirera ut. At af de under en dyr tysthetsed Secrete Utskottet anförtrodde ärender aldrig någon ting transpirerar. 2RARP 9: 257 (1738). Endast hade tidningen om arméens uppbrott transpirerat och börjat löpa som ett osäkert rykte. Trolle-Wachtmeister Ant. 1: 168 (1809). Den ohyggliga hemligheten skall jag bevara; men troligtvis transpirerar den snart ändå. Tegnér Brev 3: 109 (1824). Allt hvad vi hade inombords transspirerade ut – på hundarnes vis genom tungan. Törneros (SVS) 3: 73 (1831). Östergren (1959; angivet ss. ”åld.”).

 

Spalt T 2324 band 35, 2007

Webbansvarig