Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPIRATION tran1spiraʃω4n (-tschón Dalin (1854)), r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(-s- 1717 osv. -ss- 17481898)
Etymologi
[liksom t., eng. transpiration av fr. transpiration, vbalsbst. till transpirer (se TRANSPIRERA)]
handlingen l. förhållandet att transpirera.
1) motsv. TRANSPIRERA 1: utsöndring av svett, svettning; äv. konkret(are), dels om enskild omgång av svettning, dels övergående i bet.: svett; ofta föregånget av adj.-attribut angivande svettningens art; jfr PERSPIRATION 1. En bra deodorant mot kraftig transpiration. Lindestolpe Fross. 50 (1717). Den föda, som är hård smält, förminskar transspiration och orsakar melancholie. Westerdahl Häls. 114 (1764). Hindrad eller sjuk transpiration. VetAH 1765, s. 74. En hufvudsak (var) en daglig transpiration, och derföre kom hvarje morgon .. en baddräng och insvepte Pat. i ett ylletäcke. Hygiea 1839, s. 206. Förifra er inte, Herr Riddare; ni är ju redan förut i starkaste transpiration. Atterbom FB 150 (c. 1855). Hängslen av konstsilke äro ömtåligare för transpiration än hängslen av bomull. Varulex. Beklädn. 265 (1945). Han hade svårigheter med sin transpiration och det stank alltid armsvett av honom. Evander Härl. 35 (1975).
2) bot. motsv. TRANSPIRERA 2, om växts avgivande av vattenånga från ovanjordiska delar; jfr PERSPIRATION 2. Vassenius Alm(Skara) 1748, s. 29. Bladens transpiration. Linné Bref I. 2: 334 (1772). Också vegetationen påverkar grundvattensståndet genom växternas transpiration. En medelstor björk avger en het sommardag minst 350 liter vatten till luften. Selander LevLandsk. 51 (1955). Ökad transpiration från gräs och lövverk. SvGeogrÅb. 1985, s. 41.
3) [benämningen given av den eng. kemisten T. Graham (1805–1869)] (†) om gasers gång genom rör l. porös kropp. Då på den ena sidan om en .. porös kropp befinnes en gas och på den andra sidan ett lufttomt rum, kallar .. (Graham) det transpiration. Berzelius ÅrsbVetA 1846, s. 23. Ekbohrn (1936).
Ssgr: (1) TRANSPIRATIONS-LUKT. SvD(A) 14 ⁄ 7 1955, s. 1.
(1) -MEDEL. om medel (se medel, sbst. 13 b α) mot transpiration, deodorant. SDS 29 ⁄ 4 1957, s. 7. Trots att han använt transpirationsmedel efter duschen svettades han redan under armarna. Wahlöö Uppdr. 47 (1963).
(2) -SKYDD. bot. om skydd mot transpiration; jfr skydd 2 b. BotN 1889, s. 182. Klyvöppningarna .. tjänade som ett slags transpirationsskydd. VäxtLiv 4: 548 (1938).
(2) -STRÖM. bot. i sg. best., om den transport av vatten o. (däri upplöst) näring som gm transpirationen sker genom en växt. Lidforss VäxtLiv 24 (1904).
(2) -YTA. bot. Stora och tunna blad äro .. betydligt kraftigare transspirationsorgan än sådana, som hafva en ringa transspirationsyta. Areschoug Blad. 212 (1878).

 

Spalt T 2324 band 35, 2007

Webbansvarig