Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPARENT -parän4t l. -ran4t, äv. -raŋ4t, adj. -are; n. o. adv. =.
Ordformer
(-rang 1894. -rant 17801929. -rent 1728 osv.)
Etymologi
[jfr t. transparent; sannol. av eng. l. fr. transparent, av mlat. transparens (gen. -entis), genomskinlig, av lat. trans, genom (se TRANS-), o. p. pr. av lat. parere, synas, visa sig m. m. (se PARERA, v.2). — Jfr TRANSPARANG, sbst., TRANSPARENS]
som släpper igenom ljus l. som man kan se igenom, genomskinlig; genomlysande; äv. i oeg. l. bildl. anv., särsk. om regelverk l. politisk l. rättslig process l. politiskt osv. system o. d.: öppen l. genomskådlig l. möjlig att granska; jfr GENOM-SYNLIG, TRANS-LUCENT. Väggen består av transparent betongglas. Transparent läppglans, hudkräm, puder. Transparent papper för ritkontor. Den rättsliga processen måste vara transparent. Triewald Förel. 1: 123 (1728, 1735; om fläck). Misstar mig aldrig om detta leende, som du ej kan dölja, denna transparenta själ i ögat. Topelius Dagb. 4: 29 (1839). Keyser Kemien 3: 222 (1876; om tvål). Hela hans ansikte var fullständigt transparent av hat och ursinne. Essén Vap. 64 (1917). Pricki är en halvmatt transparent, vattenburen akrylat latexfärg. BeckerFärgfakta 1991, s. 1: 6.
Ssgr: TRANSPARENT-FOLIE. (†) om genomskinlig film, särsk.: cellofan; i sht i pl.; jfr folie, sbst.1 1. SvDÅb. 14: 129 (1936). Tunna filmer, s.k. transparentfolier .. vilka gå i handeln under olika beteckningar som cellophan .. och diophan, användas huvudsakligast till förpackningsändamål. Kjellstrand TextVaruk. 38 (1940).
-PAPPER. genomskinligt papper. Kjellin (1927).
-TVÅL. (†) genomskinlig tvål, glycerintvål. Sjöberg SthmHeml. 210 (1844). Transparent- eller glycerintvålar, erhållas t.ex. genom tillsats av alkohol till hårt torkad tvålmassa. HandHantv. Hand. 7: 163 (1939).

 

Spalt T 2323 band 35, 2007

Webbansvarig